สิ่งที่ทำให้องค์กรให้ดูดี (5) : ทำ Uniform ให้เป็น Service Tool (2)
สิ่งที่ทำให้องค์กรให้ดูดี (5) : ทำ Uniform ให้เป็น Service Tool (2)

โดย : ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา

update : 28 ตุลาคม 2558 15:14
ISBN : -


สิ่งที่ทำให้องค์กรให้ดูดี (5) : ทำ Uniform ให้เป็น Service Tool (2)


เมื่อนโปเลียนถูกส่งไปควบคุมกองทัพฝรั่งเศสที่ทำการรบทางตอนเหนือของอิตาลี ภาพแรกที่นโปเลียนเห็นแล้วทนไม่ได้นั้นคือสภาพทหารอิดโรยและ Uniform ที่เก่าสกปรก นโปเลียนจึงปรับปรุงกองทัพให้พร้อมรบในทุกด้าน ...สวัสดิการ-อนามัย ฯลฯ รวมทั้งจัดหา Uniform ให้ทหารใส่ให้ดูดี นโปเลียนประสบความสำเร็จในยุทธการที่นั่น ...กล่าวกันว่าต่อมาเมื่อนโปเลียนรุ่งโรจน์ ในยุทธภูมิที่ทหารนโปเลียนเข้าทำการรบ แค่เพียงข้าศึกเห็นทหารใน Uniform กองทัพนโปเลียนต่างก็ถอดใจไปแล้วครึ่งหนึ่ง...
นโปเลียนได้แนวคิดในการทำ Uniform ให้กลายเป็น Service Tool และ War Machine  มาจากกองทัพโรมัน
Uniform ในภาคสังคมมีความชัดเจนขึ้นอย่างมากในอังกฤษ หลังจากที่เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเต็มขั้น ชีวิตชาวเมืองทำให้คนไม่เก่งเหมือนชีวิตเกษตรกรอีกต่อไป คนทำอุตสาหกรรมจะทำอะไรเป็นแค่อย่างสองอย่างเท่านั้น ชีวิตต้องพึ่งพิงคนจากอาชีพอื่นหรือบริการอื่นจึงจะอยู่รอด Uniform เริ่มกลายมาเป็นการแสดงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้น คนที่มีอาชีพต่างๆ เริ่มกำหนด Uniform สวมใส่นอกเหนือจากอำนวยความสะดวกในการทำงานแล้วยังเป็นสิ่งบอกว่าตนคือใคร เช่นคนทำขนมปัง คนขายเนื้อ นักเรียน นักโทษ ฯลฯ  ต่างก็มี Uniform ที่ชัดเจนขึ้น
Uniform พัฒนาการเรื่อยๆ มาอย่างเรียบง่าย กล่าวกันว่าเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อราวยุค 1950-60 นี่เอง โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดการทำให้ Uniform เปลี่ยนศักยภาพตัวเองขึ้นมาได้เปรี้ยงปร้างคือ
1 พัฒนาการค่ายทุนนิยมโดยเฉพาะในอเมริกาเข้าสู่ห้วง Full Swing มาตั้งแต่เริ่มต้นศตวรรษที่ 20 จากนั้นต่อมาธุรกิจทั้งหลายต่างก็หาวิธีการสร้างจุดเด่นให้กับธุรกิจตนเป็นการใหญ่
2 การเปลี่ยนรูปแบบของสื่อจากโทรเลขซึ่งใช้รหัสมอร์สมาเป็น สิ่งพิมพ์สี โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เรื่อยมาจนถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
หลังจากที่พโยมยานและเครื่องบินสามารถขนผู้โดยสารข้ามมหาสมุทรอัตลันติกไปมาระหว่างทวีปยุโรปกับอเมริกาได้แล้วธุรกิจเรือเดินสมุทรต่างๆ ซึ่งเคยแล่นกันขวักไขว่ในมหาสมุทรอัตลันติก (ชนน้ำแข็งอัปปางไปบ้าง) ก็หมดความหมาย เครื่องบินโดยสารเข้าไปแทนที่เรือเดินสมุทร แล้วทิ้งให้เรือเดินสมุทรรับบทบาทเป็นเรือขนส่งสินค้าและสำราญไปในเวลาต่อมา แต่กฎเกณฑ์และรูปแบบหลายอย่างที่เคยใช้กับเรือเดินสมุทรก็ถูกนำมาใช้กับการบิน เช่นคำว่า Steward, Port Side, Nautical Mile…. และยังใช้กันมาจนถึงวันนี้
Uniform   พนักงานที่ทำงานในเครื่องบินรุ่นแรกๆ ดัดแปลงมาจากชุดทหารอากาศ ซึ่งทหารอากาศก็ไปนำมาจากทหารเรืออีกทอดหนึ่ง Uniform พนักงานบนเครื่องบินโดยสารรุ่นแรกๆ จะมีหมวกและขีดบอกตำแหน่งเหมือนชั้นยศของทหาร รูปแบบของคนให้บริการในเครื่องบินพาณิชย์จะเป็นรูปแบบที่ปนๆ กันอยู่ระหว่างงานของคนทำงานในเรือกับงานของคนทำงานในอากาศ
องค์กรและธุรกิจอื่นเริ่มเห็นความงามและประโยชน์ในการสร้างเอกลักษณ์ของ Uniform จึงสร้างรูปแบบ Uniform ขึ้นมาใช้บ้างและแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว แต่กระนั้น Uniform ทั่วไปก็ยังเรียบง่ายเน้นความเป็นชาย (Masculine) หรือหญิง (Feminine) อย่างกองทัพเป็นหลัก 
จากนั้นมา Uniform ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสธุรกิจและเริ่มกลายมาเป็น Service Tool มากขึ้น มีผู้วิเคราะห์ว่าบุคคลผู้หนึ่งที่มีบทบาทในการทำให้ Uniform กลายเป็น Service Tool ได้ประสบความสำเร็จและกลายเป็นแอสไพรินบรรเทาอาการเจ็บปวดให้กับคนอเมริกันที่ลูกหลานถูกฆ่าตายในสงครามเวียดนามได้อย่างมากคือ Huge Hefner ผู้เปิด Playboy Club ขึ้นใน Chicago ใน ค.ศ. 1960 หลังจากที่ไปยืมเงินแม่ 1000 $ ไปทำนิตยสาร Playboy ได้สำเร็จอย่างงงๆ เมื่อ 7  ปี ก่อนหน้านั้น ...เป็นเรื่องที่มาถูกจังหวะถูกเวลาค่ะ
Playboy Club ให้พนักงานใส่   Bunny (นางกระต่าย) Uniform เป็น Service Tool ล่อเป้าได้ประสพความสำเร็จอย่างมาก ทั้งๆ ที่ในชีวิตจริงพวก Bunnies ได้ค่าจ้างต่ำมากจนน่าเวทนา...พวกเธออยู่ได้ด้วยค่าทิปค่ะ      
ปัจจุบันนี้ Uniform  ได้พัฒนาออกไปเป็นรูปแบบหลากหลาย และแปรตัวเองเป็น Service tool เต็มขั้น ธุรกิจที่เกิดขึ้นต่างก็ให้ความสำคัญในการออกแบบ Uniform และนำ Uniform มาเป็น Service Tool ได้น่าสนใจอย่างมาก
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผู้เขียนนัดคุยธุระกับน้องคนหนึ่งที่ร้าน Greyhound Cafe ที่สถานีรถไฟฟ้า “ซอยอารี” ได้เห็น Uniform ที่พนักงานบริการใส่สะดุดตา มีถ้อยคำเขียนแสดงเจตนารมณ์ของร้านไว้ที่เสื้อพนักงานบริการในหลายอารมณ์ เช่น
Live dangerously, order new menu today. ถ้าไม่สั่งกินวันนี้ พรุ่งนี้ไม่มีโอกาสได้กินไม่รู้ด้วยนะ... ประมาณนั้น
You’re my real boss, not him in black suit.  ..สำหรับผู้เขียนแล้ว ...ประโยคนี้โดนมากเลยค่ะ วันหลังจะขออนุญาติยืมไปใช้
สามีคุยกับน้องๆ พนักงานที่ใส่ชุดนั้นแล้วทราบว่าร้านอาหารให้มาใส่สลับกัน 4 ชุด ในการบริการ สำหรับผู้เขียนแล้วเห็นว่าเสื้อกิ๊บเก๋ที่น้องๆ เหล่านี้ใส่นี่แหละคือการทำให้ Uniform กลายเป็น Service Tool ได้ระดับหนึ่ง
ตัวอย่างทำนองนี้ ที่ New York เห็นได้ชัดและน่าศึกษามาก ส่วนที่บ้านเรานั้น ...นี่คือตัวอย่างค่ะ
องค์กรไหนมีพื้นที่ในส่วนนี้ ลองทำ Uniform ให้เป็น Service Tool ทำนองนี้ดูบ้างสิคะ
สนุก... น่ารัก... และยังได้เรื่องได้ราวด้วยค่ะ....

บทความที่น่าสนใจ
 
 • การสื่อสารในภาวะวิกฤติ สิ่งที่องค์กรเมืองไทยมองข้าม
 • Fortune Cookie
 • Oktoberfest กับ Big Six (1)
 • Oktoberfest (2)
 • Spargel... ผักแวมไพร์
 • ทำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
 • สี ฟ้า-ขาว : แบรนด์ของบาวาเรีย
 • พรรคบาเยิร์น (BP)
 • เยี่ยมบริษัท BMW ที่ มิวนิก
 • ทำพื้นที่ต้อนรับลูกค้าให้... Wow ! (2)
 • ทำพื้นที่ต้อนรับลูกค้าให้... Wow ! (3)
 • Nostalgia ช่วยสร้างแบรนด์
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว