WOW! SERVICE : Ecomagination และ Healthymagination Wow! Concept ที่ช่วยให้เกิดภาพลักษณ์และแนวทางดำเนินการใหม่ที่ประสบความสำเร็จของ GE (ตอนจบ) (29)
WOW! SERVICE : Ecomagination และ Healthymagination Wow! Concept ที่ช่วยให้เกิดภาพลักษณ์และแนวทางดำเนินการใหม่ที่ประสบความสำเร็จของ GE (ตอนจบ) (29)

โดย : ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา

update : 26 มกราคม 2560 09:52
ISBN : -


WOW! SERVICE : Ecomagination และ Healthymagination Wow! Concept ที่ช่วยให้เกิดภาพลักษณ์และแนวทางดำเนินการใหม่ที่ประสบความสำเร็จของ GE (ตอนจบ) (29)


เทคโนโลยีส่งผลให้ชีวิตคนมากมายในโลกอยู่อย่างมีความสุข แต่อีกด้านหนึ่งที่กลับสร้างมลภาวะและขยะมากขึ้นทุกวัน
มนุษย์เริ่มรู้ตัวว่า... ถ้ายังปล่อยปละละเลยหรือไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไข  มลภาวะและขยะจากเทคโนโลยีจะหันกลับมาฆ่ามนุษย์
ในทศวรรษนี้โลกกำลังหาทางออกกับเรื่องนี้อย่างหนักหน่วง  เกิดกฎหมายและข้อห้ามมากมาย ทั้งกระแสรัฐและกระแสสังคม แต่ก็ยังดูเหมือนว่า เรื่องนี้ยังอยู่ในน้ำวนและคงอีกนานที่น้ำจะนิ่ง
 ขณะเดียวกันที่โลกยังเดินหน้าเข้าไปพบกับปัญหาจากมลภาวะของเทคโนโลยีโดยดูเหมือนไม่มีสิ่งใดจะมาหยุดยั้งได้
หลายองค์กรคิด... แต่การแก้ไขก็เป็นไปอย่างเชื่องช้า เพราะการแก้ไขสิ่งที่กำลังเป็นอยู่หมายถึงการเพิ่มค่าใช้จ่ายและการลงทุนอีกมหาศาล เพราะอาจต้องสร้างโรงงานผลิตใหม่ เปลี่ยนระบบการใช้เชื้อเพลิงใหม่ เปลี่ยนชนิดวัตถุดิบเพื่อมาใช้ในการผลิตใหม่ ฯลฯ
ขณะที่หลายบริษัทแสดงท่าทีกลัวๆ กล้า ไม่ยอมตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยน แต่ในด้านนิเวศน์ก็เสื่อมโทรมลงทุกวัน สาธารณชนเดือดร้อน กระแสต่อต้านก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ
 
แต่เมื่อ 8 ปี ที่แล้ว บริษัท GE ซึ่งมีการผลิตสินค้าส่งไปขายทั่วโลก มองเห็นภาพเลวร้ายจาก การเพิกเฉยต่อผลกระทบจากเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อมชัดเจนและเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องทบทวนนโยบายของบริษัทในการผลิตและการให้บริการ มิฉะนั้นจะต้องพบกับปัญหาใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
น้ำ อากาศ  สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ในอดีตเคยได้มาใช้ประโยชน์กันฟรีๆ แต่ ในอนาคตสิ่งเหล่านั้นจะไม่ใช่ของฟรีอีกต่อไป 
ถึงเวลาแล้วที่ GE ต้องปรับกระบวนทัศน์ขององค์กรเพื่อส่งผลไปยังแนวทางการดำเนินการทั้งหมด โดยการตั้งนโยบายใหม่ให้ส่งผลคลุมไปทั้ง การผลิต-การบริการ ฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินมหาศาล หลายองค์กรไม่อาจเดินหน้าต่อไปเนื่องจากมาสะดุดกับคำถามสั้นแต่สร้างความนิ่งเงียบให้กับคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีใครกล้าตอบ
"ใครจะเป็นคนจ่ายในการเปลี่ยนแปลง"
แต่ผู้บริหารของ GE ตอบอย่างหนักแน่นว่า
 "บริษัท GE จะจัดงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด"
 GE ตัดสินใจจ่ายเงิน 5 พันล้านดอลล่าในการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้เกิดขึ้นตามกระบวนทัศน์ใหม่ของบริษัท โดยตั้งแนวทางในการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา แล้วสร้างขึ้นเป็นนโยบาย จากนั้นการเปลี่ยนแปลงจะแพร่ออกไปเป็น นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายในการผลิตสินค้า นโยบายการตลาด นโยบายการให้บริการ ฯลฯ โดยทั้งหมดให้เข้ามาอยู่ในกรอบแนวคิดและปรัชญาของ
Ecomagination และ Healthymagination
            คนทั่วไปเห็นคำนี้ครั้งแรกแล้วงุนงง เพราะไม่มีในพจนานุกรม แต่ก็พอเดาความหมายได้ว่าคืออะไร การสร้างคำลักษณะนี้เป็นเหมือนกับการสร้างวรรคทองหรือสโลแกนให้เร้าใจ
ซึ่งก็ได้ผลค่ะ การตั้งวรรคทองหรือสโลแกนอย่างนี้อาจเรียกได้ว่าการ  "ชี้เป้าให้เข้ารบ"  หรือ "ยิงพลุขึ้นฟ้า" ให้สว่างแล้วให้ทหารรุกเข้าตี  
การใช้วรรคทองหรือสโลแกนเปิดประเด็นอย่างนี้เป็นวิธีการที่ CEO และผู้บริหารบางคนนำมาใช้กันมาก่อน โดยเฉพาะบรรดาแม่ทัพที่เก่งๆ อย่าง จูเลียส ซีซาร์, อัตติลา, นโปเลียน ฯลฯ ใช้วรรคทองให้เร้าใจทหารก่อนเข้ารบ
Mikhail Gorbachev เมื่อเข้ามาเป็นประธานาธิบดีของโซเวียต ก็ประกาศนโยบาย " Glasnost(Openness) & Perestroika(Restructuring)" แล้วเดินหน้าเปลี่ยนแปลงสหภาพโซเวียตขนานใหญ่ เปลี่ยนจนไม่อาจคุมรัฐบริวารได้ และสหภาพโซเวียตพังเป็นแถบๆ ไปเลยค่ะ
Barack Obama ชูนโยบาย  “Change” ที่ชัดเจน และประสบความสำเร็จในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการเดียวกัน  แต่ขอเรียนไว้อย่างหนึ่งว่า การบริหารแบบ "ยิงพลุขึ้นฟ้า" หรือ "ชี้เป้าให้เข้ารบ"  ด้วยการตั้งสโลแกนเร้าใจอย่างนี้ มิอาจจะทำให้ภารกิจลุล่วงไปได้หรอกค่ะ หากไม่มีรายละเอียดหรือแผนงานที่ควบคู่มาด้วยกัน
GE เปิดตัวประกาศที่ วอชิงตัน ดี ซี ว่า Ecomagination & Healthymagination เป็นคำมั่นสัญญาและเป็นพันธกิจของตนที่จะดำเนินการเพื่อตอบแทนสิ่งดีงามให้กับสิ่งแวดล้อมและชีวิตประชาชน
Ecomagination คือ การผลิตสินค้าและให้บริการที่ให้ผลดีต่อระบบนิเวศน์ เพื่อร่วมสร้างโลกสีเขียวอย่างยั่งยืน GE จะพัฒนาวัสดุผลิตใหม่ ลดการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้น้ำในการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งก็ไม่ได้เป็นคำที่กล่าวลอยๆ แต่จากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ GE สามารถผลิตเครื่องยนต์เครื่องบิน GEnx เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้กับเครื่องบิน 787 ที่ผู้เขียนเคยนำเสนอมาแล้ว
ตั้งแต่ ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา จากการปรับกระบวนการผลิตและบริการทั้งหมดตามแนวทาง Ecomagination นอกจากทำให้ GE กลายเป็นองค์กรสีเขียวอย่างเต็มตัวแล้ว GE ยังสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่ GE กลับสร้างรายได้เพิ่มหาศาลค่ะ  
WOW! จริงๆ ค่ะ
ส่วน Healthymagination นั้นคือ การสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่ส่งผลไปถึงการดูแลรักษาสุขอนามัยของประชาชน พนักงาน  และชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในระบบนิเวศน์
GE ลงทุนพันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นหลายรายการ และพยายามทำให้สินค้าเหล่านั้นราคาไม่แพง นำไปใช้ได้ง่ายและแพร่หลาย
การพัฒนาเทคโนโลยีหลายอย่างของ GE ส่งผลให้เกิดผลดีต่อสุขภาพมนุษย์ทั่วโลกโดยตรง ที่เห็นได้ชัดคือเครื่อง วีสแกน(Vscan) หรืออุปกรณ์ฉายภาพอัลตร้าซาวด์ขนาดพกพาของ GE ช่วยให้แพทย์สามารถนำอุปกรณ์วีสแกน เข้าไปตรวจคนในชนบทที่ห่างไกลได้เป็นครั้งแรก ทำให้คนในชนบทจะไม่ต้องเข้ามายังเมืองใหญ่เพื่อจะรับการตรวจอีกต่อไป
GE บอกว่า ขณะนี้สินค้า Healthymagination สามารถเข้าถึงคนทั่วโลกได้มากถึง 243 ล้านคน และตั้งเป้าจะผลิตสินค้าในแนวคิด Healthymagination ให้ครบ 100 รายการ ในอีก 4 ปีข้างหน้า
Ecomagination & Healthymagination ของ GE คือวิสัยทัศน์ที่ช่วยให้ GE ยังคงเป็นบริษัทที่ทันสมัยและปรับตัวให้เดินเคียงคู่ไปกับการสร้างโลกสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก้าวข้ามการที่อาจพบกับวิกฤติองค์กรและสิ่งแวดล้อม และยังทำให้ตนเองเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ดูดีได้อย่างชาญฉลาด
Ecomagination และ Healthymagination  เป็น Wow! Concept  และ Wow! Service ช่วยให้เกิดภาพลักษณ์และแนวทางดำเนินการใหม่ที่ประสบความสำเร็จของ GE  ที่น่าศึกษาอย่างแท้จริงค่ะ

บทความที่น่าสนใจ
 
 • การสื่อสารในภาวะวิกฤติ สิ่งที่องค์กรเมืองไทยมองข้าม
 • Fortune Cookie
 • Oktoberfest กับ Big Six (1)
 • Oktoberfest (2)
 • Spargel... ผักแวมไพร์
 • ทำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
 • สี ฟ้า-ขาว : แบรนด์ของบาวาเรีย
 • พรรคบาเยิร์น (BP)
 • เยี่ยมบริษัท BMW ที่ มิวนิก
 • ทำพื้นที่ต้อนรับลูกค้าให้... Wow ! (2)
 • ทำพื้นที่ต้อนรับลูกค้าให้... Wow ! (3)
 • Nostalgia ช่วยสร้างแบรนด์
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว