WOW! SERVICE : GEnx…WOW! Engine ของ GE เครื่องยนต์เครื่องบินที่เติมสีเขียวให้ท้องฟ้า (ต่อ) (27)
WOW! SERVICE : GEnx…WOW! Engine ของ GE เครื่องยนต์เครื่องบินที่เติมสีเขียวให้ท้องฟ้า (ต่อ) (27)

โดย : ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา

update : 26 มกราคม 2560 09:50
ISBN : -


WOW! SERVICE : GEnx…WOW! Engine ของ GE เครื่องยนต์เครื่องบินที่เติมสีเขียวให้ท้องฟ้า (ต่อ) (27)


                          wow! concept ที่ช่วยให้เกิดภาพลักษณ์และแนวทางการดำเนินการใหม่ที่ประสบความสำเร็จของ  GE
ห้าปีที่แล้วที่ผู้เขียนไปลงเรือล่องแม่น้ำอะเมซอนที่เมือง Iquitos ในเปรู
                         สองปีถัดมานั่งรถเรียบแม่น้ำมิสซิสซิปปีมาที่โรงงานทำเบียร์ Budweiser ในมลรัฐอิลลินอยส์ปีถัดมาไปนอนที่ Everest Base Camp
ไม่ไกลจากธารน้ำที่ละลายมาจากหิมะแถง Everest ไหลผ่านลงไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมเขตธิเบตข้างล่าง และอาทิตย์ที่แล้วไปนั่งกินกุ้งเผาและปลากระบอกทอด
ที่ ต.คูขุด ริมทะเลสาบสงขลา ฯลฯ
                         ในพื้นที่ที่ต่างกันในโลกที่ได้ไปเยือนนั้นมีเรื่องจริงที่เห็นและสัมผัสได้ชัดเจน คืออากาศ ภูเขา ผืนป่า ท้องน้ำ และผืนดินที่อุดมสมบูรณ์อันบริสุทธิ์
คือแหล่งที่เอื้อเฟื้อให้สรรพสัตว์ในโลกดำรงีวิตได้อย่างอิ่มเอมและมีความสุข  ธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ให้กับทุกอณูแห่งชีวิตโดยแท้
วันนี้ขณะนั่งเครื่องบินมาบรรยายที่ จ.บุรีรัมย์ ผู้เขียนมองลงไปยังพื้นโลกข้างล่างเห็นทุ่งนา ป่า เขา แม่น้ำ รถ บ้าน ชุมชน เมือง ฯลฯ
แล้วถามตัวเองว่า  
                         "เราได้ร่วมดูแลรักษาโลกใบนี้อย่างไรบ้าง?" 
คงไม่ใช่ผู้เขียนเพียงคนเดียวหรอกค่ะที่ถามคำถามนี้ออกไป แต่มันเป็นคำถามที่ถามกันดังๆ และได้ยินกันชัดเจนในทุกพื้นที่ในโลกขณะนี้  คำถามนี้เกิดขึ้นจากการที่สิ่งแวดล้อมในโลกที่ถูกละเลย ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติเข้าเล่นงานโลก ถ้าโลกยังเฉยชาปล่อยปละละเลยต่อไปอีก
                         โลกก็จะถึงกาลสิ้นสูญ.......
ขอเตือนว่า  หากสิ่งแวดล้อมวิบัติครานี้ จะสาหัสยิ่งกว่าตอนโนอาห์หนีน้ำท่วมโลกพระคัมภีร์บท Genesis  เราอาจหนีน้ำไปได้ 54 วันเหมือนโนอาห์ แต่เหล่าสัตว์จะสูญพันธ์ไปเกือบหมดจนเหลือเพียงไม่กี่ชนิดเหลือให้ขนลงเรือหนีน้ำไปได้
                          อีกาและนกพิราบที่ถูกปล่อยจากเรือไปหาแผ่นดินใหม่ อาจจะสำลักควันพิษในอากาศตายเสียตั้งแต่ตอนปล่อยออกจากเรือ เมื่อเรือค้างที่ยอดเขาสักแห่ง เราจะพบว่าเรือเราเข้าถึงแผ่นดินไม่ได้ เพราะแวดล้อมเรือนั้นมีแต่ขยะลอยเหม็นคลุ้งขวางกั้นอยู่กลางมวลน้ำเสีย เราจะก้าวผ่านมลภาวะขึ้นแผ่นดินไปได้อย่างไร?
                          ขึ้นแผ่นดินไปได้แล้ว จะมีพื้นที่ปลอดสารพิษตรงไหนให้เราปลูกเมล็ดพืชได้งอกงามไว้กินอย่างมีอนามัย
                          ผู้เขียนได้ท่องเที่ยวไปหลายแห่งในโลก เห็นภาพแห่งความหวังพอที่จะทำให้มีความรู้สึกดีๆ ขึ้นมาได้ว่า วันนี้มนุษย์ได้ตื่นขึ้นมาชักชวนกันดูแลสิ่งแวดล้อมกันถ้วนหน้า  หลักจากที่ได้ปล่อยปละละเลยปล่อยให้มันอยู่ตามยถากรรมตั้งแต่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา วันนี้โลกมีวิธีการมากมายสกัดกั้นไม่ให้ความหายนะเกิดขึ้น
                          หากจะมองเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้ให้ง่ายขึ้นขอมองว่าการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้อยู่ในมือของ 3 ฝ่าย  คือผู้ผลิต-ผู้บริโภค- และองค์กรของรัฐบาลที่มีอำนาจในการออกกฎหมายบังคับใช้  แต่ความเป็นจริงมีอยู่ว่า  ในทางปฎิบัตินั้นฝ่ายผู้บริโภคและผู้ผลิต  ปรับกระแสปฎิบัติต่อกันให้ดีขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะลงมาออกกฎหมายเสียอีก เพราะการศึกษาและการแสดงออกทางสังคมในโลก cyber ปัจจุบันขยายตัวเป็นกระแสเพียงชั่วข้ามคืน
                          กระแสโลกเกิดก่อนกระแสรัฐ ในอนาคตจะเป็นเรื่องที่เกิดมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลต่างๆมักออกกฎหมายและข้อบังคับใช้ตามหลังเสียงสาธารณะในหลายๆเรื่อง  พยากรณ์กันว่า Community ใหญ่ๆ ที่ก่อตัวขึ้นมาในพื้นฐานของ internet จะเข้ามาลดความเป็นรัฐในทางรัฐศาสตร์ลง และต่อไปจากนั้นจะเกิดเป็น Community ข้ามแดนความเป็นรัฐในทาง internet เกิดขึ้นซ้อนรัฐในทางรัฐศาสตร์
                           ต่อจากนั้น รัฐในทางรัฐศาสตร์อาจเลือนหายไปเหลือไว้เป็นตำแหน่งเส้นเขตแดนให้อ่านเล่นกันในหนังสือประวัติศาสตร์เท่านั้น การตื่นตัวของผู้คนที่หันมาดูแลสิ่งแวดล้อมและแรงกระเพื่อมทาง Internet ผลักดันให้เกิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นหลายประเทศในโลก และก็เป็นอีกกรณีที่เห็นได้ชัดเจนว่ากระแสโลกผลักดันให้เกิดกระแสรัฐ
                           ผู้บริโภคชักชวนกันตั้งกฎเกณฑ์การซื้อของตนขึ้นมาว่า...... รวมกลุ่มกันไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ละเลยต่อการดูแลโลก เพราะผู้ผลิตที่ไม่รับผิดชอบในการดูแลโลกทำให้พวกเขาต้องอยู่กับน้ำเสีย  สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอากาศไม่บริสุทธิ์  ผู้ผลิตก็ต้องหันมาปรับแนวทางการผลิตและการบริหารจัดการ
                           ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เราได้เห็นการประกาศมาตรฐานการดูแลโลกไม่ให้เสื่อมโทรมกันมากมายหลายวิธี เกิดนิติบุคคลที่แจ้งมาเพื่อให้รักษาโลกให้น่าอยู่  ผู้ผลิตต้องประบกระบวนการผลิตไม่ให้เกิดมลพิษจากอุตสาหกรรม  รักษาชีวมณฑลมิให้สิ้นสูญช่วยสรรพสัตว์มีชีวิตอย่างมีสุขอนามัยและไม่ให้ตายเร็วกว่าที่ควรเป็น
                            ผู้เขียนเห็นว่าบริษัท GE เป็นกรณีหนึ่งที่น่าศึกษาในเรื่องนี้ จากการตั้งปรัชญา Ecomagination และ Healthymagination ให้เข้าไปแทรกในสินค้าและการปฏิบัติการในทุกส่วนขององค์กร เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมดของ GE
                            การเปลี่ยนครั้งนี้ Wow! มากค่ะ คือเปลี่ยนแล้วทำให้ GE มีภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีมาก แล้วยังมีกำไรเพิ่มขึ้นมหาศาลอีกด้วย

บทความที่น่าสนใจ
 
 • การสื่อสารในภาวะวิกฤติ สิ่งที่องค์กรเมืองไทยมองข้าม
 • Fortune Cookie
 • Oktoberfest กับ Big Six (1)
 • Oktoberfest (2)
 • Spargel... ผักแวมไพร์
 • ทำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
 • สี ฟ้า-ขาว : แบรนด์ของบาวาเรีย
 • พรรคบาเยิร์น (BP)
 • เยี่ยมบริษัท BMW ที่ มิวนิก
 • ทำพื้นที่ต้อนรับลูกค้าให้... Wow ! (2)
 • ทำพื้นที่ต้อนรับลูกค้าให้... Wow ! (3)
 • Nostalgia ช่วยสร้างแบรนด์
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว