ICC : ดร.เทียม โชควัฒนา ต้นแบบของคน
ICC : ดร.เทียม โชควัฒนา ต้นแบบของคน "คิดบวก"

โดย : ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา

update : 30 ตุลาคม 2558 16:09
ISBN : -


ICC : ดร.เทียม โชควัฒนา ต้นแบบของคน "คิดบวก"


ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ คุณบุญเกียรติฯ CEO ของบริษัท ICC คุณบุญเกียรติฯ ได้มอบหนังสือ "หลักคิด และ ปรัชญาการทำงาน" ซึ่งเขียนโดยตนเองให้ผู้เขียนไว้อ่าน 
      หลังจากนั้นมาระยะหนึ่ง... ผู้เขียนได้เปิดหนังสือเล่มนั้นอ่านดู และได้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ก็ไปพบเนื้อความในชุด 100 ปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา (ซึ่งเป็นบิดาของคุณบุญเกียรติฯ) ที่มีคนเคยโพสท์ส่งมาให้ใน Email  
      ทำให้ผู้เขียนมองเห็นได้ชัดว่าต้นแบบทางความคิดของคุณบุญเกียรติฯ ใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานส่วนหนึ่งคือแนวทางเดียวกับของ ดร.เทียม โชควัฒนา ซึ่งเป็นบิดาของคุณบุญเกียรติฯ    เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ดร.เทียม โชควัฒนา ได้เขียนบันทึกความทรงจำไว้ในระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ.2514-2521) หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว บรรดาลูกๆ และทายาทตระกูลโชควัฒนา ได้อ่านบันทึกเหล่านั้น และเห็นว่าเป็นมรดกทางความคิดที่มีค่าอย่างยิ่ง และไม่ต้องการให้สูญหาย 
       คุณศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา บุตรหญิง ซึ่งเป็น (พี่/น้องของคุณบุญเกียรติ) ประธานกรรมการ บมจ. Boutique New City ได้จัดการนำบันทึกเหล่านั้นมาคัดย่อเพื่อจะนำอ่านเป็นประโยชน์ จากหลักฐานการบันทึกจริงที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดประมาณ 1,600 หน้า  
      จากนั้นได้นำบันทึกความทรงจำเหล่านั้น ของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเขียนให้เป็นเนื้อความกระชับ เพื่อคนอ่านเข้าใจได้ง่ายและจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
      ทุกวันนี้... ได้มีการนำความคิด ดร.เทียม โชควัฒนา บางส่วนจากที่ได้เขียนให้เป็นเนื้อความกระชับแล้ว มาจัดวางในหน้าสวยงามโดยมีรูป ดร.เทียม โชควัฒนา ประกอบอยู่ด้วย แล้วเผยแพร่ทาง Internet ในชื่อ "100 ปรัชญา" ซึ่งผู้เขียนก็เห็นมีคนโพสท์ขึ้นให้เห็นหลายชิ้น 
      ข้อความที่นำเสนอให้เห็นที่ผู้เขียนสัมผัสได้ชัดเจนคือเป็นแนวการใช้ชีวิตทั้งชีวิตจริงและการธุรกิจแบบของคนจีน หากใครได้อ่านเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับคนจีนก็จะเป็นลักษณะนี้ เช่นในเรื่อง "สามก๊ก" หรืองานของ "โกวเล้ง" ก็จะมีอารมณ์เดียวกัน 
      เพราะคนจีนจะใช้วิธีการทางความคิดในการใช้ชีวิตจริงและชีวิตการทำงานผสานกันได้อย่างกลมกลืน 
      ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า …พูดเรื่องเดียวแต่คลุมไปได้ทุกเรื่อง หากมองทางตรรกวิทยาก็ต้องใช้คำว่า Universal  
      เช่น ในบทหนึ่งของ "100 ปรัชญา" ดร.เทียม โชควัฒนา กล่าวไว้วา 
      "พูดด้วยโทสะเพียงครั้งเดียว แต่อยู่ในใจผู้อื่นตลอดชีวิต"  
      ผู้เขียนชอบประโยคนี้มากค่ะ... คำพูดในเชิงปรัชญาสั้นแค่เพียง 2 วรรคอย่างนี้ ถือเป็นตัวอย่างความคิดที่รวบยอดอย่างดีเยี่ยมในเชิง Universal เพราะการพูดด้วยอารมณ์ที่ไม่ใช้สติไตร่ตรองแม้เพียงครั้งเดียวก็อาจทำลายทั้งตนเองและมิตรภาพคนอยู่เคียงข้างตลอดไปอย่างถาวร คำพูดประเภทนี้นำไปใช้ได้ทั้งในงานบริหาร ธุรกิจ สังคม ศีลธรรม และหากจะแถมตีความแบบ Post Modern ด้วยก็ต้องถือว่าเป็น Life Style อีกต่างหาก 
      ปราชญ์จีนใช้แนวทางการสอนอย่างนี้ตั้งแต่โบราณ ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นตระกูลคนจีนก็นำมาใช้เป็นหลักการทำงานในบริษัทและก็แนะให้คนอื่นเห็นคุณและโทษจากการพูดที่ไม่ใช้สติ 
      ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นนักธุกิจที่ยิ่งใหญ่  4 แผ่นดิน 75 ปี ของเขา ที่ใช้ชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2459-2534 คือคนที่ใช้ชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับ... กลยุทธ์ คู่ค้า เงิน คน อุปกรณ์ ฯลฯ ดร.เทียม โชควัฒนาเป็นคนอ่านหนังสือมาก การอ่านมากทำให้เป็นนักคิด เขายึดมั่นในวิถีแห่งครอบครัวแบบขงจื๊อที่ถือมั่นในการปกครองคนแบบครอบครัวอย่างมีคุณธรรม  ถือเป็นหน้าที่ที่พยายามตกแต่งขัดเกลาชีวิตคนในบริษัททุกคนให้เป็นคนดี อ่านพบอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะตัดมาแจกให้คนในบริษัทไปอ่านกันต่อ 
      พนักงานในเครือสหพัฒน์ถูกสอนให้มองปัญหาเป็นเรื่อง "คิดบวก" ตลอดมา  
      "ปัญหา คือ กำไรของชีวิต ปัญหายิ่งมาก กำไรชีวิตยิ่งเยอะ ไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้” ปัญหาจะจบได้ไม่ยาก หากจัดการด้วยหลักการดำเนินชีวิตแบบ "คิดบวก"  
      เกิดเป็นคน..ทำงานต้องมองสูง  ชีวิตความเป็นอยู่..ต้องมองต่ำ”  
      ถ้ามองคนยากลำบากกว่าเรา แล้วจะรู้ว่าเราโชคดีที่สุด นอกจากไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับชีวิตแล้วยังจะได้มีเมตตาช่วยเหลือคนอื่น แต่เวลาทำงานให้มองคนที่เก่งกว่า จะได้ขวนขวายพัฒนาตัวเอง
      ปรัชญาวิธีคิดต่างๆ เหล่านี้ เป็นกรณี "คิดบวก" ที่น่าสนใจ  
      เมื่อมาถึงจบของการสัมภาษณ์ ก็ต้องบอกว่าต้นแบบของคน "คิดบวก" ที่ส่งต่อมาถึงคุณบุญเกียรติ โชควัฒนาและคนของบริษัทในเครือสหพัฒน์ทั้งหมดก็คือ ดร.เทียม โชควัฒนา นี่เอง 
      ขอขอบคุณบริษัท ICC ที่ได้อำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์คุณบุญเกียรติ โชควัฒนาให้กับผู้เขียนในครั้งนี้ …

บทความที่น่าสนใจ
 
 • การสื่อสารในภาวะวิกฤติ สิ่งที่องค์กรเมืองไทยมองข้าม
 • Fortune Cookie
 • Oktoberfest กับ Big Six (1)
 • Oktoberfest (2)
 • Spargel... ผักแวมไพร์
 • ทำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
 • สี ฟ้า-ขาว : แบรนด์ของบาวาเรีย
 • พรรคบาเยิร์น (BP)
 • เยี่ยมบริษัท BMW ที่ มิวนิก
 • ทำพื้นที่ต้อนรับลูกค้าให้... Wow ! (2)
 • ทำพื้นที่ต้อนรับลูกค้าให้... Wow ! (3)
 • Nostalgia ช่วยสร้างแบรนด์
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว