เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานประจำวันให้เป็นศูนย์ (ZERO ERROR) (หลักสูตร 1 วัน)

เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานประจำวันให้เป็นศูนย์ (ZERO ERROR) (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากความบกพร่อง
 2. รับทราบวิธีการที่จะลดความบกพร่อง
 3. สร้างการรับรู้และแสดงให้เห็นข้อบกพร่องที่มาจากความชำนาญและความเคยชิน
 4. ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะร่วมมือกันแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   

แนวทางการบรรยาย
     การบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และพิสูจน์ว่า ทุกอย่างที่อบรมไปนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงและสามารถแก้ไขได้

ระยะเวลา                :  หลักสูตร1 วัน

จำนวนผู้ฝึกอบรม  :  รุ่นละไม่เกิน 40 คน (40 คนจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด)    

วิทยากร                 :  1  ท่าน และ เจ้าหน้าที่ 1-2  คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    

 1. บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
 2. รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
 3. ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
 4. ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room และมีพื้นที่จัดกิจกรรมด้านหลังห้อง
 5. เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
  *** กรณีเช่าเครื่อง LCD เครื่องละ 3,000.- บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
 6. ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
 7. ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
 8. สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม  :  บริษัท อิมเมจพูล จำกัด  
                                            โทรศัพท์. 0-2967-0110 มือถือ. 081-829-3648
                                            โทรสาร. 0-2967-0113
                                                   E-mail:  contact@imagepoolwise.com  
                                                   http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน                  :  คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล    

 

รายละเอียดหลักสูตร


09.00-12.00 น.   - ความยิ่งใหญ่ของ “ความบกพร่อง” “ความผิดพลาด”
                             - ความบกพร่องที่ส่งผลในระดับต่างๆ
                             - ที่มาของการคิด Zero Error
                             - สาเหตุและผลที่เกิดจากความบกพร่อง
                             - ปัจจัยที่ทำให้เกิด “พลาด”  “บกพร่อง”

12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.  - ที่มาของความบกพร่อง : อุปกรณ์/ ระบบ/ มนุษย์
                            - ประเภทของมนุษย์กับการทำงาน
                            - 20 ประเภทที่ทำงานแล้วอาจจะหลุด/พลาด
                            - หนทางที่จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
                            - เทคนิคการลดข้อบกพร่อง/ความผิดพลาด
                            - เคล็ดลับการปลูกนิสัยเพื่อลดความบกพร่อง

หมายเหตุ  หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

   ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียง และ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด   

 

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว