การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ (1วัน)


 

การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ

 

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาบุคลิกภาพให้ประทับใจผู้พบเห็นตั้งแต่แรกพบ
 2. การสร้างความประทับใจทุกวินาทีจะสร้างการจดจำที่ดี
 3. เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือ
 
แนวทางการบรรยาย
 1. บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
 2. เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
 

ระยะเวลาหลักสูตร           1 วัน

 
จำนวนผู้ฝึกอบรม                รุ่นละไม่เกิน 40 คน   
 
บรรยาย                         ภาษาอังกฤษ
                                    (โดย อาจารย์สกล สุชาตวุฒิ)
 
ค่าใช้จ่าย                        กรณีจัดกรุงเทพฯ หลักสูตรละ   60,000.- บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)
                                    กรณีจัดต่างจังหวัด หลักสูตรละ 75,000.- บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)
                                   

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

 1. ค่าสถานที่ในการจัดอบรม และอาหารพร้อมของว่าง
 2. กรณีเช่า LCD เครื่องละ 3,000.- บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
 3. บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
 4. รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
 5. ค่าที่พัก/อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน)
 

 
 
สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม       
 1. ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
 2. เครื่องฉาย LCD  พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล 1 คน
 3. ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
 4. ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
 5. สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook
 
 
ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม        บริษัท อิมเมจพูล จำกัด 
                                    โทรศัพท์. 0-2967-0110 มือถือ. 081-829-3648
โทรสาร. 0-2967-0113
                                    E-mail:  contact@imagepoolwise.com
http//www.imagepoolwise.com
 
 
ผู้ประสานงาน                 คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล   
 

รายละเอียดหลักสูตร

 
 
09.00-12.00 น.                                    ¿  การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ
 1. การสร้างความประทับใจแรกพบ
 • เชิงธุรกิจ
 • การเข้าสังคม
 1. มารยาทในการเข้าสังคมอย่างไรให้ประทับใจ
 • ความรู้ทั่วไปในการเข้าสังคม
 • ความรู้ทั่วไปของความต่างวัฒนธรรม
 • การเข้าร่วมงานสังคมต่างๆ
 1. การใช้สายตาในการปฏิบัติงานและการเข้าสังคม
 
 
12.00-13.00 น.                     รับประทานอาหารกลางวัน
 
 
13.00-16.00 น.                     ¿  หัวข้อที่ควรสนทนาในงานสังคม และหัวข้อที่ควรหลีกเลี่ยง
 1. การสร้างบรรยากาศการสนทนาอย่างไร ให้ทั้ง 2 ฝ่ายไม่อึดอัด
 2. การแสดงจุดขาย/จุดเด่นของตัวเองอย่างไร ให้คู่สนทนาจำได้และถูกกาลเทศะ
 • รู้จักจุดเด่น จุดด้อยของตัวเอง
 • บุคลิก  ภาษา ท่าทาง
 • การแต่งกาย
 1. มารยาทในการเจรจาและการประชุมทางธุรกิจ
 • จะเปิดประเด็นการพูดคุยธุรกิจได้อย่างไร เมื่อไหร่ อะไรคือสัญญาณ
 
 
 
 
 
 
 
ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียง และ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด