งานถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ที่ผู้บริหารควรรู้ (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับและตัดสินใจเรื่องภาพถ่ายที่จะเผยแพร่ได้

แนวทางการบรรยาย
บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน  30 ท่าน

วิทยากร            1  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
6.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
7.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
8.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                                      โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                                      โทรสาร. 0-2967-0113
                                       E-mail: contact@imagepoolwise.com
                                       http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล  

รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.      ลักษณะงานถ่ายภาพประชาสัมพันธ์องค์กร
                              -    งานถ่ายภาพที่ประชาสัมพันธ์ได้คุ้มค่า
                             -    งานถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร

                          ข้อสังเกตลักษณะภาพถ่ายข่าวที่ดีและแนวทางแก้ไขภาพที่มีปัญหา
                              -    หลักองค์ประกอบภาพถ่ายที่ใช้พิจารณา
                              -    ความสำคัญและข้อจำกัดของเหตุการณ์
                              -    แนวทางเทคนิคแก้ไขภาพที่มีปัญหา

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.      ข้อพิจารณาในการวางแผนถ่ายภาพเหตุการณ์สำคัญ
                                -    การศึกษาลักษณะงานก่อนสั่งการถ่ายภาพ
                                -    หลักการกำหนดแนวทางลักษณะภาพที่ต้องการ

กรณีศึกษา

ถาม-ตอบ ปัญหาที่ผู้เรียนเคยประสบมา

หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว