การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)

การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาบุคลิกภาพให้ประทับใจผู้พบเห็นตั้งแต่แรกพบ
 2. สร้างบุคลิกให้เป็นมืออาชีพ
 3. รู้ถึงข้อบกพร่องที่ตนเองต้องปรับปรุง

แนวทางการบรรยาย

 1. บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
 2. เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง


ระยะเวลาหลักสูตร      :    1 วัน

จำนวนผู้ฝึกอบรม       :    รุ่นละไม่เกิน 40 คน    

วิทยากร                    :    1 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    

 1. บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
 2. รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
 3. ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
 4. ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room  และพื้นที่จัดกิจกรรม
 5. เครื่องฉาย LCD  พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล 1 คน
  *** กรณีเช่าเครื่อง LCD เครื่องละ 3,000.- บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
 6. ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
 7. ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
 8. ชุดถ้วยกาแฟเปล่า 2 ชุด 
 9. น้ำตาลทรายซอง 1 ซอง
 10. ชา (ชาลิปตัล) 1 ซอง

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม   :   บริษัท อิมเมจพูล จำกัด  
                                             โทรศัพท์. 0-2967-0110 มือถือ. 081-829-3648
                                             โทรสาร. 0-2967-0113
                                                    E-mail:  contact@imagepoolwise.com
                                                    http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน                  :   คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล   


รายละเอียดหลักสูตร

09.00-10.30 น.    - ความหมายของบุคลิกภาพ
                              - การสร้างความประทับใจแรกพบ
                              - วิเคราะห์จุดเด่น/ จุดด้อยรายบุคคล
                              - บุคลิกภาพภายนอกแบบไหนจึงจะประทับใจผู้พบเห็น

10.30-10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.    - บุคลิกจะดีได้ต้องเริ่มจากบุคลิกภาพภายในที่ดี
                              - การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ
                              - การยื่นนามบัตร และการกล่าวแนะนำตนเอง

12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.    - กลวิธีในการปรับปรุงการแต่งกายของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
                              - กิริยาและภาษาท่าทางอย่างมืออาชีพ
                              - ฝึกการใช้สายตาในการปฏิบัติงานและการเข้าสังคม

14.30-14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.    -วิพากษ์รายบุคคลเพื่อมุ่งผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนตนเอง
                              - ฝึกการทำผมด้วยตนเองสำหรับสุภาพสตรี

หมายเหตุ  *** ในวันอบรมขอให้แจ้งผู้เข้าอบรมทุกท่านแต่งกายเหมือนมาปฏิบัติงานจริง เพื่อการวิพากษ์การแต่งตัวในช่วงบ่าย***

 

      ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียง และ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด    

 

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว