Workshop on Media Response (การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สำหรับผู้บริหารระดับสูง) (หลักสูตร 1 วัน)

Workshop on Media Response (การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สำหรับผู้บริหารระดับสูง) (หลักสูตร 1 วัน)


หลักการและเหตุผล
    ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจสมัยใหม่  จำเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนอง สื่อมวลชนทุกประเภท ทั้งในยามปกติ และภาวะฉุกเฉิน
    ไม่ว่าผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวมากหรือน้อยก็ตาม คงไม่มีใครปฏิเสธว่ากลยุทธ์และศิลปะชั้นสูงเท่านั้นที่จะครองใจผู้สื่อข่าว  แม้ว่าองค์กรกำลังอยู่ในช่วงเลวร้ายที่สุด ก็สามารถประคองสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
    ความเข้าใจในความแตกต่างของธรรมชาติสื่อแต่ละประเภท เช่น วิทยุ,หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์ จู่โจมโดยเฉพาะหากเข้าใจถึงธรรมชาติของสื่อในประเทศหรือต่างประเทศ  จะทำให้ผู้บริหารสามารถเผชิญหน้ากับสื่อได้ทุกกรณีและสามารถชนะใจผู้สื่อข่าวได้

ข้อควรระวังในการจัด  Workshop
1.    ผู้บริหารคือสัญลักษณ์ขององค์กร “ความลับ” เป็นสิ่งที่สำคัญ จึงจำเป็นต้อง คัดเลือกวิทยากรผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเก็บความลับผู้บริหารได้ดี
2.    เวลาของผู้บริหารมีมูลค่ามหาศาลดังนั้น 1 วันที่สูญเสียไป ควรเป็น 1 วันที่มีความคุ้มค่า อัดแน่นด้วยเนื้อหาจากผู้รู้จริง และมีเทคนิคการถ่ายทอดที่ดีเท่านั้น จะทำให้ 1 วันนี้ คุ้มค่าที่สุด


ระยะเวลาหลักสูตร        1วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        ช่วงเช้าไม่ควรเกิน  20  ท่าน (ฟังบรรยาย)
ช่วงบ่ายไม่เกิน  8-12 ท่าน

วิทยากร            5-6  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 6-7 คน


รายชื่อลูกค้า Workshop ที่เปิดเผยได้
-    บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติจำกัด
-    บริษัทกรุงเทพซินธิติกส์จำกัด
-    บริษัทวีนิไทยจำกัด (มหาชน)
-    บริษัทยูโนแคลไทยแลนด์จำกัด
-    บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด
-    บริษัทคอมพิวเตอร์แอสโซซิเอทส์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
-    บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BMCL
-    บริษัทไบเออร์ไทยจำกัด
-    บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด (มหาชน)
-    บริษัทบีแอลซีพีเพาเวอร์จำกัด
-    บริษัทเอชเอ็มซีโพลีเมอส์จำกัด
-    บริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหาชน)
-     Penner-Madison & Company Limited
-    กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
-    บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)
-    บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)
-    รายนามลูกค้าได้แก่
-    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
-    บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)
-    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
-    บริษัทสยามมิชลินจำกัด
-    บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน)
-    บริษัทโซลเวย์เพอรอกซิไทยจำกัด
-    บริษัทโซลเวย์เอเชียแปซิฟิคจำกัด
-    บริษัทโซล์เวย์ (บางปู) สเปเชียลตี้เคมีคอลส์จำกัด
-    บริษัทดาวเคมิคอลประเทศไทยจำกัด

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    ห้องปฏิบัติ 5 ห้อง
6.    เครื่องถ่าย VDO พร้อมเจ้าหน้าที่ 5 ชุด
*** กรณีเช่าเครื่องถ่าย VDOเครื่องละ 3,000.-บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)
ข้อเสนอแนะ: (แนะนำให้ใช้ VDO และทีมงานบริษัทฯเพื่อไม่ให้ผู้บริหารกังวลใจเมื่อได้รับการแนะนำจากวิทยากรต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชา)
7.    โทรทัศน์ 1 เครื่อง
8.    เครื่องฉาย LCD  1 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล 1 คน
*** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
9.    ผู้ประสานงานกลาง 1 คน
10.    โทรศัพท์ 2 เครื่องเชื่อมต่อระหว่าง 2 ห้องเพื่อฝึกสัมภาษณ์สดทางวิทยุ
11.    ไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียง

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรม Workshop
1.    เครื่องถ่าย VDO พร้อมเจ้าหน้าที่  5 ชุด


ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                                      โทรศัพท์. 0-2967-0110มือถือ. 081-829-3648
                                      โทรสาร. 0-2967-0113
                                       E-mail: contact@imagepoolwise.com
                                       http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล 

เนื้อหาการบรรยาย

    ช่วงเช้า (ภาคทฤษฎี)    3 ชั่วโมง
ความรู้เรื่องสื่อ
-    ความรู้เรื่องธรรมชาติของสื่อไทย / ต่างประเทศ
-    สื่อแต่ละประเภทคิดอะไร / คิดอย่างไร
-    ประเภทของการสัมภาษณ์ / กลยุทธ์การให้สัมภาษณ์
-    ความคาดหวังของนักข่าว
-    ปฏิบัติอย่างไรให้ตรงใจสื่อ
-    กรณีศึกษาการให้สัมภาษณ์ที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
-    แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อ

การเตรียมตนเอง
-    การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์
-    บุคลิก / ท่าที
-    ความสนใจของผู้รับสื่อ VS ผู้สื่อข่าวควรมุ่งไปทางไหน
-    สัมภาษณ์สดทางโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ

การแก้ปัญหา
-    เมื่อพบปัญหาในการสัมภาษณ์ประเภทต่างๆ
-    หลุมพรางจากผู้สื่อข่าว

ภาษาในการบรรยาย
-    ภาษาไทย


    ช่วงบ่าย (ภาคปฏิบัติภาษาไทยเท่านั้น) 

สำหรับผู้ฝึกปฏิบัติไม่เกิน 8-12 ท่าน    3.30 ชั่วโมง
วิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนสื่อที่มีประสบการณ์แตกต่างกันจะทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สะท้อนความคิดเห็นกับผู้บริหารทุกแง่มุม
    
รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ
1.    แบ่งเป็น 5 ห้อง
    โทรทัศน์ 1 ห้อง (พร้อมโทรทัศน์ 1 เครื่อง)
    วิทยุ (สัมภาษณ์สด) 2 ห้องเล็ก
    หนังสือพิมพ์ 1ห้อง
    จู่โจม 1 ห้อง

2.    แนวทางการฝึก
    ฝึกปฏิบัติเฉพาะบุคคลผู้ฝึกปฏิบัติจะได้รับ Case สมมติก่อนการสัมภาษณ์ประมาณ 5-10  นาที
-    แต่ละห้องสามารถเลือกเฉพาะ Normal Case หรือCrisis Caseอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของลูกค้าซึ่งจะร่วมประชุมกันก่อนการจัดอบรม
    ฝึกสัมภาษณ์ประมาณ 5-10 นาที
    วิจารณ์และให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล 5-10 นาที
หมายเหตุระยะเวลาการฝึกแต่ละท่านปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ฝึกอบรม

3.    การวิพากษ์แต่ละห้อง
ครอบคลุมถึง
    แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการตอบคำถาม
    ภาษาท่าทาง
    การหลบเลี่ยงกับดักประเภทต่างๆ
    ข้อควรระวัง

4.    การสรุปผล
    อิมเมจพูลจะส่งมอบวิดีโอการฝึกปฏิบัติ/ ข้อเสนอแนะที่วิทยากรวิพากษ์ในการฝึกปฏิบัติทุกห้องให้เป็นรายบุคคล

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด