เทคนิคการแก้ไขปัญหา และเผชิญหน้ากับสื่อต่างรูปแบบเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้ผู้อบรมได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดวิกฤติ
2.    สร้างแนวทางการต้อนรับสื่อมวลชนในเชิงรุกไว้ล่วงหน้า
3.    เรียนรู้แนวทางเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนในสถานการณ์ต่างๆ
4.    เทคนิคการตอบคำถามสื่อมวลชน

แนวทางบรรยาย
1.    บรรยายทฤษฎีพร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
2.    ฝึกปฏิบัติตามกรณีศึกษา


ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน40 ท่าน

วิทยากร            2  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
6.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
7.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
8.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook    

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                                      โทรศัพท์. 0-2967-0110มือถือ. 081-829-3648
                                      โทรสาร. 0-2967-0113
                                      E-mail: contact@imagepoolwise.com
                                      http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล  

รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.        อ่านสื่ออย่างไรให้ทะลุ (เป้าหมายของสื่อมวลชนเมื่อเกิดวิกฤติ)
                            แนวทางการป้องกันการปะทะกับสื่อ
                            การเตรียมการเพื่อรับมือกับสื่อมวลชนไว้ล่วงหน้า
                            การต้อนรับ การจัดการ และวิธีแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสื่อมวลชน
                            การเฝ้าระวังสื่อมวลชน/ ข้อควรระวังเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
                            วิธีพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการโต้ตอบทางโทรศัพท์กับสื่อมวลชน
                            การตอบคำถามสื่อมวลชนไม่ให้ตกหลุมพราง

12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.        PANEL DISCUSSIONโดยสื่อมวลชน


หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด