Workshop การดูแลแขกแบบมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)


แนวคิด
1. การดูแลแขกแบบมืออาชีพจะสะท้อนตัวตนขององค์กร และจะทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสได้ทันที
2. การดูแลด้วยใจและเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติจะทำให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดูแลแขกขององค์กร สามารถสร้างความประทับใจให้กับแขกได้
2. ผู้ปฏิบัติสามารถจะลงมือปฏิบัติแบบมืออาชีพ
3. รู้กาลเทศะเมื่อมีแขกมาเยี่ยม

แนวทางการบรรยาย
1. บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
2. เนื้อหามุ่งให้ผู้อบรมนำไปใช้กับแขกขององค์กรได้อย่างแท้จริง
3. ฝึกภาคปฏิบัติการเสิร์ฟน้ำ เสิร์ฟอาหาร การจัดอาหาร จัดโต๊ะอาหาร

กลุ่มที่ควรได้รับการฝึก
1. เลขานุการของผู้บริหารระดับต่างๆ
2. ผู้รับผิดชอบดูแลแขกทุกพื้นที่รวมทั้งในห้องประชุม

ระยะเวลา              :  หลักสูตร 1 วัน

จำนวนผู้ฝึกอบรม :  รุ่นละไม่เกิน 20 คน  

วิทยากร                : 1-2 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม  
1. บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2. รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3. ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4. ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5. ห้องฝึกปฏิบัติ 1 ห้องเล็ก อยู่ในบริเวณเดียวกัน 
6. เตรียมอุปกรณ์การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม เช่น แก้วน้ำ, ถ้วยกาแฟ, ถ้วย, จาน, ชาม, ถาด ที่ใช้เสิร์ฟแขกเป็นประจำอยู่แล้วนำมาด้วย เพื่อฝึกปฏิบัติ
7. เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCD เครื่องละ 3,000.- บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
8. ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
9. ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
10. สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    :  บริษัท อิมเมจพูล จำกัด  
                                                    โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                                                    โทรสาร. 0-2967-0113
                                                      E-mail:  contact@imagepoolwise.com  
                                                      http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน                    :  คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล    

รายละเอียดหลักสูตร

( แบบที่ 1 )
09.00-10.30 น.   การบรรยายเรื่อง
                           -  มารยาทในการต้อนรับให้เกิดความประทับใจ
                           -  การใช้สายตากับผู้มาติดต่อ
                           -  มารยาทเมื่อมีผู้มาติดต่อและยังพูดโทรศัพท์อยู่
                           -  สิ่งที่ควรกระทำและพึงหลีกเลี่ยง

10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.   การบรรยายเรื่อง
                           -  การไหว้
                           -  การบอกทาง

12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.   การการฝึกภาคปฏิบัติรายบุคคล   
ฝึกการเสริฟ
                        -  การเสิร์ฟน้ำ/ กาแฟ
                        -  การเสิร์ฟอาหาร
                        -  การจัดวางและการเก็บโต๊ะอาหาร
                        -  เทคนิคการถือถาดใส่อาหาร
                        -  การเก็บแก้ว
14.30-14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.   ฝึกการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
                        -  การจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับแขก
                        -  การจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

( แบบที่ 2 )
09.00-10.30 น.  มารยาทในการต้อนรับ
                        -  ฝึกการไหว้
                        -  การบอกทาง
                        -  การแต่งกายที่เหมาะสม (เสื้อผ้า/ หน้า/ ผม/ รองเท้า)
10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.  ภาคทฤษฎีการให้บริการประเภทต่างๆ เพื่อปฏิบัติภาคบ่าย

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.   การการฝึกภาคปฏิบัติรายบุคคล   
ฝึกการเสริฟ
                        -  การเสิร์ฟน้ำ/ กาแฟ
                        -  การเสิร์ฟอาหาร
                        -  การจัดวางและการเก็บโต๊ะอาหาร
                        -  เทคนิคการถือถาดใส่อาหาร
                        -  การเก็บแก้ว
14.30-14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.   ฝึกการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
                       -  การจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับแขก  

    หมายเหตุ     1. หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้   
                      2. รายละเอียดการเรียนการสอนไม่สามารถใส่รายละเอียดที่ชัดเจนให้ได้ เนื่องจากต้องการให้ผู้เรียน
                         แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมา แต่สามารถ Present ให้ลูกค้ารับทราบด้วยวาจาได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด

 

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว