หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานประจำวันให้เป็นศูนย์ (ZERO ERROR) (หลักสูตร 1 วัน)
เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานประจำวันให้เป็นศูนย์ (ZERO ERROR) (หลักสูตร 1 วัน)

รับทราบวิธีการที่จะลดความบกพร่องในการทำงานประจำวัน พร้อมทั้งร่วมมือกันแก้ไขและสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร