หลักสูตร RISK & CRISIS COMMUNICATIONS

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Workshop การดูแลญาติในภาวะวิกฤติอย่างมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)
Workshop การดูแลญาติในภาวะวิกฤติอย่างมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)

สามารถสื่อสารและปฏิบัติดูแลญาติในภาวะวิกฤติได้เป็นอย่างดี

การสื่อสารในภาวะวิกฤติ และการเขียนแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ และการเขียนแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)

เพื่อจุดประกาย ความคิด ในการจัดการ การสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ

การบริหาร การจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) (หลักสูตร 1 วัน)
การบริหาร การจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) (หลักสูตร 1 วัน)

ผู้ฝึกอบรมสามารถจัดลำดับภาวะวิกฤติที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด และเกิดความตระหนักรู้ที่จะวางแนวทางแก้ไข ไว้ล่วงหน้า

เทคนิคการแก้ไขปัญหา และเผชิญหน้ากับสื่อต่างรูปแบบเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)
เทคนิคการแก้ไขปัญหา และเผชิญหน้ากับสื่อต่างรูปแบบเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)

เรียนรู้แนวทางเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนในสถานการณ์ต่างๆ

Workshop on Media Response (การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สำหรับผู้บริหารระดับสูง) (หลักสูตร 1 วัน)
Workshop on Media Response (การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สำหรับผู้บริหารระดับสูง) (หลักสูตร 1 วัน)

ความเข้าใจในความแตกต่างของธรรมชาติสื่อแต่ละประเภท เช่น วิทยุ,หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์ จู่โจมโดยเฉพาะหากเข้าใจถึงธรรมชาติของสื่อในประเทศหรือต่างประเทศ จะทำให้ผู้บริหารสามารถเผชิญหน้ากับสื่อได้ทุกกรณีและสามารถชนะใจผู้สื่อข่าวได้

Workshop การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)
Workshop การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)

เป็นผู้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติอย่างมืออาชีพ

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว