หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
บรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน (หลักสูตร 1 วัน)
บรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน (หลักสูตร 1 วัน)

การดูงานเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ต้นทุนต่ำที่สุดแต่ให้ผลลัทธ์ที่สูงสุด

Workshop ฝึกปฏิบัติเทคนิคการต้อนรับดูงาน (หลักสูตร 1 วัน)
Workshop ฝึกปฏิบัติเทคนิคการต้อนรับดูงาน (หลักสูตร 1 วัน)

เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจถึงการต้อนรับดูงานและการจัดการในการเยี่ยมชมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

เลขานุการ...ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่ (หลักสูตร 1 วัน)
เลขานุการ...ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่ (หลักสูตร 1 วัน)

การเป็นเลขานุการที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์

คิดให้เป็น (หลักสูตร 1 วัน)
คิดให้เป็น (หลักสูตร 1 วัน)

พัฒนาการทำงานไปสู่ความก้าวหน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อพนักงานองค์กร

Workshop การดูแลแขกแบบมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)
Workshop การดูแลแขกแบบมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)

ดูแลแขกแบบมืออาชีพจะสะท้อนตัวตนขององค์กร และจะทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสได้ทันที การดูแลด้วยใจและเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติจะทำให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจเพิ่มขึ้น