หลักสูตรการสื่อสารและประสานงาน

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 1 วัน)
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” จะทำให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจการสื่อสารอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมายได้

การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ (หลักสูตร 1 วัน)
การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ (หลักสูตร 1 วัน)

ทำให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจการประสานงานอย่างถ่องแท้ และสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มได้อย่างดี

การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 1 วัน)
การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

สามารถสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะปกติ (หลักสูตร 1 วัน)
การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะปกติ (หลักสูตร 1 วัน)

สร้างการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารทางโทรศัพท์ และการจัดการข้อร้องเรียน (หลักสูตร 1 วัน)
การสื่อสารทางโทรศัพท์ และการจัดการข้อร้องเรียน (หลักสูตร 1 วัน)

เพิ่มทักษะในการให้บริการ และ การสื่อสารทางโทรศัพท์

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว