หลักสูตรสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 • หลักสูตรบุคคลิกภาพแบบมืออาชีพ

  หลักสูตรบุคคลิกภาพแบบมืออาชีพ

 • หลักสูตรการให้บริการที่ประทับใจ

  หลักสูตรการให้บริการที่ประทับใจ

 • การจัดทำคู่มือเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ

  การจัดทำคู่มือเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ

 • หลักสูตรการสื่อสารและประสานงาน

  หลักสูตรการสื่อสารและประสานงาน

 • หลักสูตรสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์

  หลักสูตรสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์

 • หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 • หลักสูตร RISK & CRISIS COMMUNICATIONS

  หลักสูตร RISK & CRISIS COMMUNICATIONS

 • การเขียนแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

  การเขียนแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

 • การถ่ายภาพ

  การถ่ายภาพ

หลักสูตรที่ได้รับความสนใจ

งานถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ที่ผู้บริหารควรรู้ (หลักสูตร 1 วัน)
งานถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ที่ผู้บริหารควรรู้ (หลักสูตร 1 วัน)

เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับและตัดสินใจเรื่องภาพถ่ายที่จะเผยแพร่ได้

ถ่ายภาพอย่างไรให้ได้คัดเลือกตีพิมพ์ (หลักสูตร 1 วัน)
ถ่ายภาพอย่างไรให้ได้คัดเลือกตีพิมพ์ (หลักสูตร 1 วัน)

บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ (1วัน)
การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ (1วัน)

พัฒนาบุคลิกภาพให้ประทับใจผู้พบเห็นตั้งแต่แรกพบ การสร้างความประทับใจทุกวินาทีจะสร้างการจดจำที่ดี เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือ

การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารระดับต่างๆ
การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารระดับต่างๆ

พัฒนาบุคลิกภาพให้ประทับใจผู้พบเห็นตั้งแต่แรกพบ สร้างบุคลิกให้เป็นมืออาชีพ รู้ถึงข้อบกพร่องที่ตนเองต้องปรับปรุง

WORKSHOP พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับเจ้าหน้าที่ขาย
WORKSHOP พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับเจ้าหน้าที่ขาย

พัฒนาบุคลิกภาพให้ประทับใจผู้พบเห็นตั้งแต่แรกพบ สร้างบุคลิกให้เป็นมืออาชีพ รู้ถึงข้อบกพร่องที่ตนเองต้องปรับปรุง

การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ประทับใจ สำหรับเจ้าหน้าที่บริการด่านหน้า
การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ประทับใจ สำหรับเจ้าหน้าที่บริการด่านหน้า

พัฒนาบุคลิกภาพให้ประทับใจผู้พบเห็นตั้งแต่แรกพบ สร้างบุคลิกให้เป็นมืออาชีพ รู้ถึงข้อบกพร่องที่ตนเองต้องปรับปรุง