หลักสูตรบุคคลิกภาพแบบมืออาชีพ

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 • หลักสูตรบุคคลิกภาพแบบมืออาชีพ

  หลักสูตรบุคคลิกภาพแบบมืออาชีพ

 • หลักสูตรการให้บริการที่ประทับใจ

  หลักสูตรการให้บริการที่ประทับใจ

 • การจัดทำคู่มือเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ

  การจัดทำคู่มือเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ

 • หลักสูตรการสื่อสารและประสานงาน

  หลักสูตรการสื่อสารและประสานงาน

 • หลักสูตรสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์

  หลักสูตรสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์

 • หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 • หลักสูตร RISK & CRISIS COMMUNICATIONS

  หลักสูตร RISK & CRISIS COMMUNICATIONS

 • การเขียนแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

  การเขียนแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

 • การถ่ายภาพ

  การถ่ายภาพ

หลักสูตรที่ได้รับความสนใจ

การบริหาร การจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) (หลักสูตร 1 วัน)
การบริหาร การจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) (หลักสูตร 1 วัน)

ผู้ฝึกอบรมสามารถจัดลำดับภาวะวิกฤติที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด และเกิดความตระหนักรู้ที่จะวางแนวทางแก้ไข ไว้ล่วงหน้า

การสื่อสารในภาวะวิกฤติ และการเขียนแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ และการเขียนแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)

เพื่อจุดประกาย ความคิด ในการจัดการ การสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ

เทคนิคการแก้ไขปัญหา และเผชิญหน้ากับสื่อต่างรูปแบบเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)
เทคนิคการแก้ไขปัญหา และเผชิญหน้ากับสื่อต่างรูปแบบเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)

เรียนรู้แนวทางเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนในสถานการณ์ต่างๆ

Workshop on Media Response (การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สำหรับผู้บริหารระดับสูง) (หลักสูตร 1 วัน)
Workshop on Media Response (การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สำหรับผู้บริหารระดับสูง) (หลักสูตร 1 วัน)

ความเข้าใจในความแตกต่างของธรรมชาติสื่อแต่ละประเภท เช่น วิทยุ,หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์ จู่โจมโดยเฉพาะหากเข้าใจถึงธรรมชาติของสื่อในประเทศหรือต่างประเทศ จะทำให้ผู้บริหารสามารถเผชิญหน้ากับสื่อได้ทุกกรณีและสามารถชนะใจผู้สื่อข่าวได้

การถ่ายภาพข่าวแบบไหนจึงถูกใจสื่อ(เบื้องต้น) (หลักสูตร 1 วัน)
การถ่ายภาพข่าวแบบไหนจึงถูกใจสื่อ(เบื้องต้น) (หลักสูตร 1 วัน)

บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

การถ่ายภาพข่าวแบบไหนจึงถูกใจสื่อ (พัฒนา) (หลักสูตร 1 วัน)
การถ่ายภาพข่าวแบบไหนจึงถูกใจสื่อ (พัฒนา) (หลักสูตร 1 วัน)

บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว