การถ่ายภาพ

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 • หลักสูตรบุคคลิกภาพแบบมืออาชีพ

  หลักสูตรบุคคลิกภาพแบบมืออาชีพ

 • หลักสูตรการให้บริการที่ประทับใจ

  หลักสูตรการให้บริการที่ประทับใจ

 • การจัดทำคู่มือเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ

  การจัดทำคู่มือเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ

 • หลักสูตรการสื่อสารและประสานงาน

  หลักสูตรการสื่อสารและประสานงาน

 • หลักสูตรสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์

  หลักสูตรสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์

 • หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 • หลักสูตร RISK & CRISIS COMMUNICATIONS

  หลักสูตร RISK & CRISIS COMMUNICATIONS

 • การเขียนแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

  การเขียนแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

 • การถ่ายภาพ

  การถ่ายภาพ

หลักสูตรที่ได้รับความสนใจ

การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ (หลักสูตร 1 วัน)
การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ (หลักสูตร 1 วัน)

ทำให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจการประสานงานอย่างถ่องแท้ และสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มได้อย่างดี

การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 1 วัน)
การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

สามารถสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะปกติ (หลักสูตร 1 วัน)
การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะปกติ (หลักสูตร 1 วัน)

สร้างการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารทางโทรศัพท์ และการจัดการข้อร้องเรียน (หลักสูตร 1 วัน)
การสื่อสารทางโทรศัพท์ และการจัดการข้อร้องเรียน (หลักสูตร 1 วัน)

เพิ่มทักษะในการให้บริการ และ การสื่อสารทางโทรศัพท์

Workshop การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)
Workshop การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)

เป็นผู้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติอย่างมืออาชีพ

Workshop การดูแลญาติในภาวะวิกฤติอย่างมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)
Workshop การดูแลญาติในภาวะวิกฤติอย่างมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)

สามารถสื่อสารและปฏิบัติดูแลญาติในภาวะวิกฤติได้เป็นอย่างดี

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว