หลักสูตร RISK & CRISIS COMMUNICATIONS

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 • หลักสูตรบุคคลิกภาพแบบมืออาชีพ

  หลักสูตรบุคคลิกภาพแบบมืออาชีพ

 • หลักสูตรการให้บริการที่ประทับใจ

  หลักสูตรการให้บริการที่ประทับใจ

 • การจัดทำคู่มือเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ

  การจัดทำคู่มือเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ

 • หลักสูตรการสื่อสารและประสานงาน

  หลักสูตรการสื่อสารและประสานงาน

 • หลักสูตรสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์

  หลักสูตรสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์

 • หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 • หลักสูตร RISK & CRISIS COMMUNICATIONS

  หลักสูตร RISK & CRISIS COMMUNICATIONS

 • การเขียนแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

  การเขียนแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

 • การถ่ายภาพ

  การถ่ายภาพ

หลักสูตรที่ได้รับความสนใจ

บรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน (หลักสูตร 1 วัน)
บรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน (หลักสูตร 1 วัน)

การดูงานเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ต้นทุนต่ำที่สุดแต่ให้ผลลัทธ์ที่สูงสุด

Workshop ฝึกปฏิบัติเทคนิคการต้อนรับดูงาน (หลักสูตร 1 วัน)
Workshop ฝึกปฏิบัติเทคนิคการต้อนรับดูงาน (หลักสูตร 1 วัน)

เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจถึงการต้อนรับดูงานและการจัดการในการเยี่ยมชมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (หลักสูตร 1 วัน)
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (หลักสูตร 1 วัน)

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง และหน่วยงาน นอกจากนี้ยังส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรแบบมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรแบบมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)

เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรตนเอง และทีมงาน เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือ

เลขานุการ...ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่ (หลักสูตร 1 วัน)
เลขานุการ...ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่ (หลักสูตร 1 วัน)

การเป็นเลขานุการที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 1 วัน)
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” จะทำให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจการสื่อสารอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมายได้

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว