บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

http://www.bayer.co.th

ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในด้านการ ดูแลสุขภาพ โภชนาการ และวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมุ่งสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ขณะเดียวกันไบเออร์ต้องการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นโดยผ่านนวัตกรรม การเติบโตของธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2505 โดยมีศูนย์การผลิต 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การผลิตขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีคาร์บอเนตระดับโลก ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองทำการผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อป้อนให้กับตลาดในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก และศูนย์การผลิตของไบเออร์ ครอปซายน์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ รวมทั้งไบซิสเต็ม อาเซียน ซึ่งเป็นศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลียูเรเธนแบบครบวงจรให้แก่ผู้ผลิต โฟมฉนวนกันความร้อนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องทำความเย็น และเครื่องทำน้ำอุ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รองเท้า และเครื่องกีฬา ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วยทีมการตลาด การขาย และการบริการที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีทำให้ไบเออร์ไทยสามารถนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมชั้นเยี่ยมตามความต้องการของลูกค้า ไบเออร์ไทยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,191 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

4-Apr-48

หลักสูตร Workshop on Media Response   

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

5-Apr-48

หลักสูตร การบริหาร การจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

3-Nov-53

หลักสูตร Workshop on Media Response  

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

13-May-54

หลักสูตร เทคนิค การใช้เสียง เพื่อการนำเสนองาน