บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
Vinythai Public Company Limited

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

http://www.vinythai.co.th

ในปีพ.ศ. 2532 วีนิไทย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่สอง จากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ในการดำเนินการผลิตพีวีซี วีซีเอ็ม คลอรีน และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น เช่น โซดาไฟ เป็นต้น โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บนชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของจังหวัดระยอง วีนิไทย เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประเทศไทย และ บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ ประเทศเบลเยี่ยม

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

10-Oct-45

หลักสูตร การบริหาร การจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ Crisis Communication

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

17-Sep-53

หลักสูตร Workshop on Media Response