บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
Siam Pharmaceutical Co., Ltd.,

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

http://www.siam-pharm.com

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นบริษัทฯ จำหน่ายเวชภัณฑ์ยา โดยมีบริษัท ในเครือ คือ บริษัทสยามเภสัช จำกัด เป็นผู้ผลิต ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 40 ปี โดยมีกลุ่มลูกค้า คือโรงพยาบาล คลีนิค และร้านขายยาทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

29-Mar-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

1-Apr-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ