บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
MacEducation

บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

http://www.maceducation.com

30 ปี...แห่งความภาคภูมิใจ

30 ปี...แห่งความตั้งใจในการผลิตและจำหน่ายแบบเรียนวิชาการ

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆเมื่อปี พ.ศ. 2517 .... ครั้งนั้น นายพีระ พนาสุภน ได้ชักชวนเพื่อน ๆ และรุ่นพี่ และรุ่นน้องคณะต่างๆจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เปิดติวให้กับน้องๆ ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในนาม “คณะนิสิตบัณฑิต” มุ่งหวังที่จะติวน้องๆสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ และก็สมดังเจตนารมณ์ น้องๆเป็นจำนวนมากที่มาติวสามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัยได้ดังที่ตั้งใจ

...หลังจากนั้น 1 ปี “คณะนิสิตบัณฑิต” ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“Modern Academic Center” และใช้ชื่อย่อว่า “MAC” จากคำร่ำลือปากต่อปากว่า MAC สามารถติวนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยได้จำนวนมากMAC จึงกลายเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีสถิตินักเรียนสูงสุดในเวลานั้นโดยมีนักเรียนมากกว่า 20,000 คนต่อปีจนในที่สุดสำนักพิมพ์แม็ค จึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดย นายพีระ พนาสุภน เพื่อทำการผลิตวารสารแม็ค และหนังสือคู่มือประกอบการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้วารสารและหนังสือคู่มือเป็น“เพื่อนคู่คิด คู่เรียน” ของนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2532 MAC ได้เริ่มก้าวสู่การผลิตหนังสือแบบเรียนโดยเริ่มจากหนังสือเรียนสายอาชีพทั้งระดับ ปวช. และปวส. หนังสือเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายตามลำดับหนังสือทุกประเภทของ MAC เน้นคุณภาพ ความถูกต้องและเนื้อหาสาระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน หนังสือที่มีโลโก้ MACทุกเล่ม จึงเป็นหนังสือที่นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ให้ความไว้วางใจในคุณภาพ

จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 30 ปี ...MAC เติบโตด้วยปณิธานที่แน่วแน่ และมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพทางการศึกษา ทั้งธุรกิจสำนักพิมพ์ หนังสือแบบเรียน ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า“MAC…คือสัญลักษณ์แห่งคุณภาพทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

 

บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

6-Jun-45

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ