บริษัท ดาต้า ไอที ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

บริษัท ดาต้า ไอที ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

http://www.data-it.co.th

เป็นบริษัทหน่ายคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ทุกชนิด และรวมทั้งซอฟแวร์

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ดาต้า ไอที ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

15-Aug-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ดาต้า ไอที ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

15-Sep-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ดาต้า ไอที ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

13-Oct-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ