บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

http://www.ricoh.co.th

         บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสาขาของบริษัท ริโก้ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัท ชั้นนำในด้านการผลิตอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติและเครื่องใช้สำนักงานมากว่า 70 ปีโดย
         ผลิตภัณฑ์ของริโก้เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยมานานกว่า 35 ปี ผ่านการจัดจำหน่ายของบริษัท Inchcape Plc ซึ่งต่อมาได้รวมตัวเข้ากับบริษัท Gestetner Pls กลายเป็นบริษัท Inchcape NRG (Thailand)
         ต่อมาเพื่อรุกเข้าสู่การดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ ในภูมิภาคนี้อย่างเต็มตัว บริษัท ริโก้ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้ซื้อหุ้นจาก Gestetner จากนั้น จึงเข้าซื้อหุ้นที่เหลือของ Inchcape เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
         ด้วยพื้นฐานจากบริษัท Inchcape NRG (Thailand) อันเป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัท Inchcape และบริษัท Gestetner ซึ่งเป็นบริษัทเก่าแก่ ที่ก่อตั้งในประเทศไทยมากว่า 50 ปี ทำให้ในวันนี้ บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด มีสาขาสำหรับการจัดจำหน่าย พร้อมให้บริการและสร้างความพึงพอใจ แก่ลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ อันได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา ระยอง สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ อยุธยา และ ชลบุรี
         ด้วยความครบครันของทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของริโก้ ทำให้หน่วยธุรกิจต่างๆ สามารถบริหาร และจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยริโก้มุ่งหวังให้ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าได้ง่ายขึ้น เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและเปี่ยมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

10-Sep-47

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

17-Sep-47

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

16-Jul-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

27-Aug-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

16-Oct-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

12-Nov-48

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

22-Jul-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

10-Feb-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

15-Dec-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

23-Aug-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

11-Oct-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

24-Jan-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

31-Jan-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

21-Mar-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

25-Jul-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย ) จำกัด

25-Sep-53

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

2-Jul-54

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จำกัด

2-Jul-54

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

10-Sep-54

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จำกัด

10-Sep-54

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

21-Jul-55

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จำกัด

21-Jul-55

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

1-Dec-55

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จำกัด

1-Dec-55

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

22-Jun-56

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จำกัด

22-Jun-56

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

7-Oct-56

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จำกัด

12-Oct-56

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

8-Feb-57

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จำกัด

8-Feb-57

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

18-Oct-57

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จำกัด

18-Oct-57

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

14-Mar-58

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จำกัด

14-Mar-58

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ