G-ABLE CO., Ltd

G-ABLE CO., Ltd

http://www.g-able.com

จีเอเบิล เป็นผู้วางระบบไอทีชั้นนำ และเป็นผู้ให้บริการไอทีระดับมืออาชีพของประเทศไทย นำเสนอบริการให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเน้นหนักไปยังกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน พลังงาน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ