บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
Diebold (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

19-Jul-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

20-Jul-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ