บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต

บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต

http://www.siamsamsung.co.th

บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มผู้ร่วมทุนชาวไทย 2 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มสหพัฒน์ และ ธนาคารนครหลวงไทย ผนวกด้วยประสบการณ์ระดับสากลร่วมกับ Samsung Life (บริษัทประกันชีวิตอันดับ ที่ 12 ของโลก จากการจัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune The Global 500 ปี 2549) เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม 
บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด 30-พ.ค.-52 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด 6-มิ.ย.-52 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด 13-มิ.ย.-52 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด 11-ก.ค.-52 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ