บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต

http://www.muangthai.co.th

เปิดดำเนินกิจการ ด้านธุรกิจประกันชีวิต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ มั่นคง ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่ เริ่มกิจการ อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 เมษายน 2494 ณ สำนักงานแห่งแรก ที่ถนนเสือป่า ด้วยในขณะนั้น ประเทศไทยต้องประสบปัญหาจาก ผลกระทบของสงครามมหาเอเชียบูรพา เศรษฐกิจของประเทศ อยู่ในระยะการฟื้นตัว นายจุลินทร์ ล่ำซำ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการในขณะนั้น และกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ ตลอดจนผู้ใหญ่ในวง ราชการได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ขึ้น ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้บริษัทฯ ช่วยแบ่งเบาภาระของ รัฐบาลในเรื่องของสวัสดิการสังคมและเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับ ภาครัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นการออมในระยะยาว และสร้างหลักประกัน ให้ประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และภาคอุตสาหกรรม ของประเทศอีกด้วย

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 21-ม.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 4-ก.พ.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 9-มี.ค.-55 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 7-มิ.ย.-55 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 6-พ.ย.-55 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 14-ส.ค.-56 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ