บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

http://www.viriyah.co.th

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ปัจจุบันเป็นองค์กรธุรกิจประกันภัย ที่มีเครือข่ายใหญ่และเติบโต อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศไทย นับถึงวันนี้ กว่า 60 ปี บริษัท ได้นำเสนอการบริการ รับประกันวินาศภัยครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยอุดมการณ์ที่จะพัฒนาสร้างสรรค์การบริการด้านต่างๆ ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า อย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์งานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้เอาประกันภัย ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย”

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 29-ม.ค.-48 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 19-ก.พ.-48 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 30-พ.ค.-48 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และรับประทานอาหารแบบตะวันตก
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 7-ต.ค.-56 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 14-ต.ค.-56 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 21-ต.ค.-56 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 4-พ.ย.-56 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 11-พ.ย.-56 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 18-พ.ย.-56 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 30-พ.ย.-56 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 15-มี.ค.-57 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 14-ก.ค.-57 หลักสูตร เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานประจำวันให้เป็นศูนย์ (ZERO ERROR)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 18-ก.ค.-57 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 21-ก.ค.-57 หลักสูตร เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานประจำวันให้เป็นศูนย์ (ZERO ERROR)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 25-ก.ค.-57 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 8-ส.ค.-57 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 15-ส.ค.-57 หลักสูตร เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานประจำวันให้เป็นศูนย์ (ZERO ERROR)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 22-ส.ค.-57 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 29-ส.ค.-57 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ