โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

http://www.bangkokhatyai.com

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. (074) 272800 แฟกซ์ (074) 272840 บริษัท
 
         โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ซึ่งเป็น โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตามนโยบายของบริษัทที่ต้องการขยายการบริการทางการแพทย์ที่ทัน สมัย และได้มาตรฐานให้กระจายไปสู่เมืองสำคัญในแต่ละภาคของประเทศ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการบริการทางการแพทย์ที่ยังคงเพิ่มมากขึ้นกว่าจำนวน เตียงที่มีอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาลในจังหวัดสงขลาและภาคใต้ตอนล่าง โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 400 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหาดใหญ่ ก่อสร้างในพื้นที่ 9 ไร่ในเนื้อที่ 19 ไร่เศษ ถนนคลองเรียน 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แบ่งออกเป็น 2 เฟส เฟสแรกประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 12 ชั้น ขนาด 200 เตียง กำหนดให้บริการได้ในเดือนมิถุนายน 2540 ส่วนเฟสที่สองเป็นอาคาร 12 ชั้น ขนาด 200 เตียง โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่จะเป็นศูนย์กลางสำคัญที่จะให้บริการทางการแพทย์ด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและแพทย์ผู้ชำนาญด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศัลยกรรม ด้านโรคหัวใจ โรคทางสมอง เป็นต้น เพื่อบริการประชาชนในจังหวัดสงขลา จังหวัดในภาคใต้ตอนล่างรวมถึงชาวต่างประเทศใกล้เคียงอีกด้วยเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ 22-มี.ค.-48 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ