ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Bank of Ayudhya

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

http://www.krungsri.com

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 และได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520 ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีฐานเงินฝาก สินทรัพย์ และสินเชื่อใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ มีนาคม 2553 : ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 60,741 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ : นายมาร์ค จอห์น อาร์โนลด์ จำนวนพนักงาน : 9,331 ราย จำนวนลูกค้า : กว่า 8,000,000 ราย
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

20-Aug-48

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2-Sep-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

3-Sep-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

12-Sep-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

8-Oct-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

16-Oct-48

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

30-Oct-48

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

1-Oct-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2-Oct-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

8-Oct-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

29-Oct-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

12-Nov-48

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

19-Nov-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

20-Nov-48

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

26-Nov-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

27-Nov-48

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

22-Dec-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

28-Nov-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

29-Nov-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

7-Dec-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

23-Dec-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

7-Feb-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

10-Feb-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

14-Feb-49

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

17-Feb-49

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

10-Mar-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

11-Mar-49

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

24-Apr-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

26-Apr-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

15-May-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

20-May-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

27-May-49

หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารทางโทรศัพท์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

30-May-49

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

31-May-49

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

1-Jun-49

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

16-Jun-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการฝึกรับประทานอาหารตะวันตก 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

17-Jun-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

19-Jun-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

25-Jun-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

30-Jun-49

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

29-Jul-49

 หลักสูตร การพูดในที่สาธารณะ+การเขียน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

6-Aug-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

27-Aug-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

28-Aug-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

10-Sep-49

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

24-Sep-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

29-Oct-49

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

19-Nov-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4-Dec-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการฝึกรับประทานอาหารตะวันตก 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

22-Dec-49

หลักสูตร การเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

18-Dec-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ