โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี

http://www.cbh.moph.go.th

จังหวัดชลบุรี เริ่มมีโรงพยาบาลมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2462 อำมาตย์เอกพระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ) ข้าหลวงจังหวัดชลบุรีสมัยนั้น ร่วมด้วยนายแพทย์ขุนอินทวราคม สาธารณสุขจังหวัด เห็นว่าชลบุรี ควรจะมีโรงพยาบาลเพื่อให้บริการประชาชน จึงได้ เริ่มจัดการก่อตั้งโรงพยาบาลขึ้น ณ ที่ดินชายทะเล ห่างจากที่ตั้งศาลากลาง ปัจจุบันประมาณ 800 เมตร ค่าก่อสร้าง และดำเนินงานโรงพยาบาล ใช้เงินบริจาคของพ่อค้า ประชาชนและจากการจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้เข้าโรงพยาบาลทั้งสิ้น ในระยะเริ่มต้นโรงพยาบาลเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว และใช้ชื่อโรงพยาบาลว่า "โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี"

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
โรงพยาบาลชลบุรี 3-เม.ย.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ