สถาบันโรคบาลทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข

สถาบันโรคบาลทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข

สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและปอดระดับนานาชาติ

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
โรงพยาบาลทรวงอก (สถาบันทรวงอก) 15-มี.ค.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลทรวงอก (สถาบันทรวงอก) 16-มี.ค.-51 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลทรวงอก (สถาบันทรวงอก) 18-เม.ย.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลทรวงอก (สถาบันทรวงอก) 21-เม.ย.-51 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ