โรงพยาบาลธัญบุรี

โรงพยาบาลธัญบุรี

 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
โรงพยาบาลธัญบุรี 25-มิ.ย.-51 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลธัญบุรี 26-มิ.ย.-51 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลธัญบุรี 16-ก.ค.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลธัญบุรี 21-ก.ค.-51 หลักสูตร การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลธัญบุรี 24-ก.ค.-51 หลักสูตร การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลธัญบุรี 25-ก.ค.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ