บริษัท เอส.เอ็ม.ที.เอเซีย จำกัด
S.M.T. ASIA CO., LTD.

บริษัท เอส.เอ็ม.ที.เอเซีย จำกัด

http://www.smtasia.co.th/page_a.php?cid=16&lang=thai

บริษัท เอส.เอ็ม.ที.เอเซีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ปัจจุบันเป็นตัวแทนนำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องจักรงานโลหะ และอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และผู้ผลิตชิ้นส่วน เช่นเครื่องไวร์คัท (Wire cut EDM), เครื่องสปาร์ค (EDM), เครื่องมิลลิ่ง CNC Machining Center , เครื่องคว้านโลหะ, เครื่องกลึงเครื่องเจียระไนผิวราบและผิวกลม, เครื่องลับคมเอนกประสงค์ และเครื่องเจาะเรเดียล ทั้งแนวดิ่งหรือแนวเฉียง เป็นต้น 

ส่วนของอุปกรณ์มีทั้ง ปากกาจับชิ้นงาน , หัวแบ่ง , เครื่องมือวัดระยะ Digital , เครื่องมือตัด เม็ดมีด ปืนลม ท่อฉีดนำ้หล่อเย็น และพัดลมอุตสาหกรรม เป็นต้น 
      บริษัท ฯ มีทีมวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านงานขาย พร้อมให้คำปรึกษา รวมทั้งงานบริการหลังการขาย งานติดตั้งและซ่อมบำรุง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยเน้นคุณภาพทั้งตัวสินค้าและด้านบริการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการที่ได้รับจากบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มผลผลิต และช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      
เอส.เอ็ม. ที.เอเซีย, หุ้นส่วนที่คุณไว้วางใจ