บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)
Latex Systems Public Company Limited

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)

http://www.latexsystems.com

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ 100% โดยบริษัทมีโรงงานผลิตอยู่ 2 แห่ง