บริษัท ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล จำกัด
SUNNY WORLD CHEMICALS CO.,LTD.

บริษัท ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล จำกัด

http://www.swc.co.th/

เมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา คุณ พลพัชร์ เลาเศรษฐกุล ประธานบริษัท ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล จำกัด  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาพระพรมเทวดาเจ้าที่ ณ บริษัท ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล จำกัด ถนนสุคนธสวัสดิ์ เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งในงานนี้ พนักงาน และ ผู้บริหารฯ ร่วมกันประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงในเวลาเช้า และช่วงเวลาต่อมา ทางบริษัทฯ ได้นิมนต์ พระครูอนุกูลพัฒนกากิจ เจ้าอาวาสวัดภาษีพร้อมคณะสงฆ์ รวม  9 รูป เพื่อประกอบพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ทั้งนี้ พระครูอนุกูลพัฒนกากิจ ได้กล่าวคำอวยพร พร้อม ประพรม น้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงาน และอำนวยพรให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปในปี 2556