บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
Nippon Paint (Thailand)

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

http://www.nipponpaint.co.th

บริษัทนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่าง บริษัทนิปปอนเพนต์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจสีในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี คศ. 1881 และเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจสีของโลก และบริษัท นิปซี โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร