บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
Covestro (Thailand) Co.Ltd.

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.covestro.com/en

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย 3 หน่วยธุรกิจ คือ สีเคลือบ กาว และ ผลิตภัณฑ์ประเภทจำเพาะ, โพลีคาร์บอเนต, และโพลียูรีเทน โดยมีโรงงานผลิตโพลีคาร์บอเนตที่ทันสมัยระดับโลกอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูสำหรับผลิตโพลียูรีเทนพร้อมใช้งานเพื่อการผลิตโฟมกันความร้อนที่ใช้ในภาคการก่อสร้าง ภาคการทำความเย็น และภาคน้ำร้อน ตลอดจนการใช้งานในลักษณะพิเศษของผู้ผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ อุปกรณ์รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 670 คน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560