โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

http://www.phyathai-sriracha.com

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา หนึ่งในเครือโรงพยาบาลพญาไททั่วประเทศ ขนาด 250 เตียง ใจกลางเมืองศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชน ในภาคตะวันออก และใกล้เคียง โดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญครบทุกสาขา พร้อมเครื่องมือที่ ทันสมัยในการบริการที่รวดเร็ว ตลอดจนสถานที่ ที่มีความสะอาดและสวยงาม "การ ให้บริการคืองานของเรา"
 
          โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้ตระหนักถึงการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ การต้อนรับที่อบอุ่น นับตั้งแต่ก้าวแรก ที่เข้ามาสู่ โรงพยาบาล พญาไทศรีราชา ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค โดยยึดหลักการบริการให้มีมาตรฐาน สูงสุดในราคาที่ยุติธรรม โรงพยาบาลมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ที่มีความ สามารถในการรักษา สามารถให้การรักษาและบริการครอบคลุม ทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเครื่องมือให้บริการที่ทันสมัย