บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
AREEYA PROPERTY PLC.

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

http://www.areeya.co.th

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภท โครงการบ้านเดี่ยว บริษัทจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินในโครงการดังกล่าว หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โครงการทาวน์โฮมและโครงการคอนโดมิเนียม ที่เริ่มเปิดขายในปี 2549 โดยจะเน้นเฉพาะที่ดินที่ใกล้ใจกลางเมืองเท่านั้น