บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด
ISUZU SAHAMOTOR

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด

https://www.facebook.com/isuzusahamotor

ดยบริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด มีโชว์รูมและศูนย์บริการอีซูซุรวมทั้งหมด 4 แห่งด้วยกัน
- สำนักงานใหญ่ลพบุรีราเมศวร์ ตั้งอยู่เลขที่ 289 ม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
- สาขาหาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 456/3 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- สาขาลำไพล ตั้งอยู่เลขที่ 179 ม.1 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
- สาขาสิงหนคร ตั้งอยู่เลขที่ 33/8 ม.2 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา