บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
A.N.B. Laboratories Co., Ltd

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด

http://www.anblab.com

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด เดิมก่อตั้งในนาม “โรงงานอำนวยเภสัช” ได้เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2498 ผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปัจจุบันบริษัท เอ.เอ็น.บี.ฯ ยังคงมุ่งมั่นผลิตยาและเวชภัณฑ์ ทั้งชนิดปราศจากเชื้อและไม่ปราศจากเชื้อ ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ภายใต้มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice, GMP) เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ในการผลิตเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ประชาชน

ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด เป็นผู้ชำนาญการผลิตยาปราศจากเชื้อ โรงงานผลิตซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) และ ISO 9001:2008 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ.เอ็น.บี.ฯ ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการส่งออกไปในหลายประเทศ อาทิเช่น กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เอธิโอเปีย ฮ่องกง เนปาล ศรีลังกา และเยเมน

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด

9-Aug-56

หลักสูตร การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม