โรงพยาบาลป่าตอง

โรงพยาบาลป่าตอง

http://www.patonghospital.com

 โรงพยาบาลป่าตองเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ต้นสังกัดในส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ต้นสังกัดในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนเตียงผู้ป่วยที่เปิดให้บริการจำนวน 60 เตียง อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 120 เตียง ระดับการให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชน ลักษณะของผู้ป่วยที่ให้การดูแลคือเป็นผู้ป่วยทั่วไป มีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 400 คน
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
โรงพยาบาลป่าตอง 25-ม.ค.-53 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลป่าตอง 26-ม.ค.-53 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลป่าตอง 27-ม.ค.-53 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลป่าตอง 28-ม.ค.-53 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลป่าตอง 29-ม.ค.-53 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลป่าตอง 13-ต.ค.-53 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลป่าตอง 14-ต.ค.-53 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลป่าตอง 15-ต.ค.-53 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน