บริษัท ดีไอ ดีไซน์ จำกัด
D I DESIGNS Corporation Limited

บริษัท ดีไอ ดีไซน์ จำกัด

http://www.didesigns.co.th

บริษัท ดี ไอ ดีไซนส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 2 ล้านบาท โดยมีจุดประสงค์แรกเริ่มคือ เป็นบริษัทออกแบบและตกแต่งภายใน เพื่อรองรับการทำงานของ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ในปี 2552 ฝ่ายสถาปัตยกรรม และการวิจัยและพัฒนา (CRD) ได้ถูกผนวกกับบริษัท ดี ไอ ดีไซนส์ จำกัด ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการที่ครบวงจรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน, การออกแบบภูมิสถาปัตย์, การออกแบบผังเมือง, วิศวกรรม, การออกแบบอย่างสร้างสรรค์และการจัดการงานออกแบบโครงการ ซึ่งได้นำเอาองค์ความรู้ของการวิจัยและพัฒนาผนวกไว้เข้าด้วยกันทางบริษัทได้รับโอกาสที่ดีในการมีส่วนร่วมในหลายๆ โครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เช่น สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์, โรงงาน และโครงการที่อยู่อาศัยจำนวนมาก

นอกจากให้บริการออกแบบกับโครงการ ในประเทศแล้ว ด้วยศักยภาพของบริษัท ดี ไอ ดีไซนส์ จำกัด ยังไม่หยุดนิ่ง โดยได้แผ่ขยายธุรกิจ การจัดการการออกแบบไปยังประเทศจีน อย่างต่อเนื่อง ในปี 2553 รายได้จากการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศจีนคิดเป็น 6.7% ของรายได้รวมของบริษัทฯ และคาดว่าจะสามารถไปถึงที่ 40% ได้ในปี 2555

ในการตัดสินใจที่จะก้าวไปในเวทีต่างประเทศ บริษัทฯ ยังได้เริ่มธุรกิจ ร่วมทุนกับ Gensler Inc.และได้จัดพิธีลงนามร่วมทุนสัญญาในวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ที่ซาน ดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา การรวมตัวนี้เกิดขึ้นภายใต้ บริษัท เก็นสเล่อร์ ดี ไอ ดีไซนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Gensler D I Designs Corporation Limited) เพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของการทำงานร่วมกันจากทั้งสองบริษัท เพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มบริษัท ดี ที และการรวมตลาดกับลูกค้าต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงโอกาสในการแบ่งปันข้อมูลความรู้ในการวิจัยและพัฒนาในการออกแบบ กระบวนการจัดการ และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ดีไอ ดีไซน์ จำกัด

28-Jun-56

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ