บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด
Bee House Co.,Ltd.

บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด

http://www.beehouseintl.com

ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งภายในเช่น ผ้าม่าน พรม

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด

30-Sep-55

หลักสูตร เปลี่ยนเพื่ออยู่   ถ้าเราสู้   เราต้องทำได้”(ZERO ERROR)