บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
Bangkok Synthetics Co., Ltd.

บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด

http://www.bst.co.th

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-สิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์ในการนำมิกซ์ซีโฟว์จากโรงงานผลิตโอเลฟินส์ มาสกัดหรือแปรรูปให้เป็นอนุพันธ์ซีโฟว์ต่าง ๆ
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด

30-Oct-50

หลักสูตร Workshop on Media Response