บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
Bureau Veritas (Thailand) Ltd.

บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

http://www.bureauveritas.co.th

     กลุ่มบริษัทบูโร เวอริทัส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1828 มีความชำนาญด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบโครงสร้าง (อาคาร, โรงงานอุตสาหกรรม, อุปกรณ์, เรือ เป็นต้น) และระบบการจัดการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐาน 
     กลุ่มบริษัทบูโร เวอริทัส เป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้ใบรับรองในด้านคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นผู้นำในบริการด้าน QHSE
     นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองระดับนานาชาติ กว่า 40หน่วยรับรอง บูโร เวอริทัส มีสาขาอยู่ใน 140 ประเทศทั่วโลก และมีสำนักงาน 930 แห่ง และห้องปฏิบัติการทดสอบกว่า 330 แห่ง มีพนักงานกว่า 48,000 คน และมีกลุ่มลูกค้ามากกว่า 400,000 รายทั่วโลก
บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1989 ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานในประเทศไทย 7 แห่ง โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่ บางนา แหลมฉบัง สัตหีบ เชียงใหม่ และหาดใหญ่

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

23-Jun-53

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ