โรงพยาบาลกรุงเทพ
Bangkok Hospital

โรงพยาบาลกรุงเทพ

http://www.bangkokhospital.com

จุดมุ่งหมายของโรงพยาบาลกรุงเทพ คือ การให้บริการทางการแพทย์ ที่ครบวงจรเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด เราตั้งใจและทุ่มเทเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย * ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล * คงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและในการ รักษา * นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในวงการแพทย์มาใช้ในการรักษา ผู้ป่วยและใช้ฝึกบุคคลากร ทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในระดับสูง * ยกระดับและดูแลคุณภาพชีวิตของผู้รับการรักษาที่มาจากทั่วโลก

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
โรงพยาบาลกรุงเทพ 4-ก.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ 6-ก.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 13-ก.ค.-49 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 4-ส.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 7-ส.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ 8-ส.ค.-49 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 10-ส.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 11-ส.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ 15-ส.ค.-49 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 16-ส.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 17-ส.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ 18-ส.ค.-49 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 21-ส.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 23-ส.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ 24-ส.ค.-49 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 11-ก.ย.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 12-ก.ย.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ 13-ก.ย.-49 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 14-ก.ย.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 15-ก.ย.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ 5-ก.ค.-55 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ 11-ก.ค.-55 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ